Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan năm 2013

Trong năm 2013, Cục Bản quyền tác giả đã cấp 4928 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó có 4914 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (GCNĐKQTG), chiếm 99.72% (tăng 18.84% so với cùng kỳ năm trước)

và 14 Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (GCNĐKQLQ), chiếm 0.28% (tăng 7.69% so với cùng kỳ năm trước). So với cùng kỳ năm 2012, tổng số GCNĐKQTG, GCNĐKQLQ đã cấp tăng 18,80%.

Trong năm qua, số lượng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được đăng ký vẫn chiếm số lượng nhiều nhất với 1613 Giấy chứng nhận, chiếm 32,73% tổng số Giấy chứng nhận đã cấp. Tiếp theo là tác phẩm viết với 1269 Giấy chứng nhận (chiếm 25,75 so với tổng số); Tác phẩm âm nhạc với 1031 Giấy chứng nhận (chiếm 20,92% so với tổng số); Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu với 451 Giấy chứng nhận (chiếm 9,15% so với tổng số). Loại hình tác phẩm tạo hình được cấp Giấy chứng nhận trong năm qua tăng đáng kể so với năm 2012 với 417 Giấy chứng nhận đã được cấp (so với năm 2012 là 153 Giấy chứng nhận).

Tính đến hết 31/12/2013, Văn phòng đại diện (VPĐD) Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận, xem xét hồ sơ và chuyển Cục Bản quyền tác giả cấp 2570 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, chiếm 52,15% tổng số Giấy chứng nhận được cấp (tăng 29,73% so với cùng kỳ năm trước). VPĐD Cục Bản quyền tác giả tại Đà Nẵng đã tiếp nhận, chuyển hồ sơ để cấp 159 Giấy chứng nhận, chiếm 3,23% tổng số Giấy chứng nhận được cấp và tăng 70,97% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Phòng Đăng ký Quyền tác giả, quyền liên quan cov.gov.vn

» Đăng ký bảo hộ quyền liên quan

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan