Việt Nam gia nhập Hiệp ước về quyền tác giả của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WCT)

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1871/2021/QĐ-CTN ngày 27/10/2021 về việc gia nhập Hiệp ước về quyền tác giả của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (Hiệp ước WCT).

Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang và Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai (ảnh WIPO cung cấp)

Ngày 17/11/2021, Bà Lê Thị Tuyết Mai, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva có cuộc gặp Tổng Giám đốc WIPO, ông Daren Tang để nộp văn kiện của Việt Nam gia nhập Hiệp ước WCT.

Hiệp ước WCT là một thỏa thuận đặc biệt theo Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật, đề cập đến việc bảo hộ tác phẩm và quyền tác giả trong môi trường số. Hiệp ước WCT được ký kết tại Geneva ngày 20/12/1996, đã mở rộng việc phê chuẩn, gia nhập cho các quốc gia thành viên của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). Hiệp ước có hiệu lực sau khi được 30 quốc gia phê chuẩn vào ngày 06/3/2002 và tới nay đã có 111 quốc gia thành viên.

Tham gia vào Hiệp ước WCT sẽ tạo động lực kinh tế quan trọng cho các cá nhân, tổ chức hoạt động sáng tạo trên môi trường số, cũng như cung cấp cơ sở pháp lý đáng kể cho sự phát triển các ngành công nghiệp văn hóa dựa trên bản quyền của quốc gia, thu hút đầu tư và bảo vệ sự sáng tạo ở trong nước.

Theo thông báo của WIPO, các quy định của Hiệp ước sẽ chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 17/02/2022.

Nguồn: http://www.cov.gov.vn/tin-tuc/viet-nam-gia-nhap-hiep-uoc-ve-quyen-tac-gia-cua-to-chuc-so-huu-tri-tue-the-gioi-wct

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan