Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan năm 2012

Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan năm 2012

Trong năm 2012, Cục Bản quyền tác giả đã cấp 4.135 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (GCNĐKQTG) và 13 Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (GCNĐKQLQ). So với cùng kỳ năm 2011, tổng số GCNĐKQTG, GCNĐKQLQ đã cấp tăng 4,59%.

Trong năm qua, có 1.361 tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được , chiếm 32,8% tổng số Giấy chứng nhận đã cấp và chiếm số lượng đăng ký nhiều nhất tại Cục Bản quyền tác giả trong nhiều năm nay. Đứng thứ hai và thứ ba vẫn là số lượng tác phẩm viết và tác phẩm âm nhạc giống như năm 2011 và chiếm tỷ lệ lần lượt là 26% và 22% so với tổng số. Loại hình chương trình máy tính được tác giả, chủ sở hữu đăng ký ngày càng nhiều. Có 524 chương trình máy tính được cấp GCNĐKQTG trong năm 2012, chiếm 12,6% tổng số Giấy chứng nhận được cấp trong năm 2012. Trong số các chương trình máy tính đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả trong năm 2012 có nhiều phần mềm trò chơi trực tuyến.

Trong năm 2012, Văn phòng đại diện (VPĐD) Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận, xem xét hồ sơ và chuyển Cục Bản quyền tác giả cấp 1.981 GCNĐKQTG và GCNĐKQLQ, chiếm 48% tổng số Giấy chứng nhận được cấp. VPĐD Cục Bản quyền tác giả tại Đà Nẵng đã tiếp nhận, chuyển hồ sơ để cấp 93 Giấy chứng nhận. /.

Theo cov.gov.vn

» Thủ tục Đăng ký Bản quyền tác giả

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan