Thanh tra là gì? Nội dung thanh tra, kiểm soát về sở hữu công nghiệp?

Thanh tra là gì? Nội dung thanh tra, kiểm soát về sở hữu công nghiệp? Trả lời : Thanh tra, kiểm soát (thanh tra)...

Thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ

Được sự cho phép của Tiến sỹ Lê Thị Thu Hà, giảng viên SHTT của Đai học Ngoại Thương Hà Nội, SBLAW trân trọng...

Doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi cái nhìn về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Trong bài báo Doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi cái nhìn về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có trích dẫn ý...

Những người nào có thẩm quyền ra quyết định thanh tra về sở hữu công nghiệp?

Những người nào có thẩm quyền ra quyết định thanh tra về sở hữu công nghiệp? Trong các cơ quan quản lý khoa học và...

Bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp bất động sản

 SBLAW trân trọng giới thiệu bài viết của luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW trên báo diễn đàn doanh nghiệp với chủ...

Hành vi sử dụng chỉ dẫn Thương mại gây nhầm lẫn

Câu hỏi:       Hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn quy định tại Điều 14 Nghị định 97/2010/NĐ-CP được hiểu như...

Biện pháp hình sự Bảo vệ tài sản trí tuệ

Biện pháp hình sự được áp dụng đối với người nào cố ý thực hiện các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền...

Nhiều doanh nghiệp

Nước ta hiện nay có thực trạng chung là rất nhiều đơn vị mới chỉ tập trung vào hình thành doanh nghiệp, kêu gọi...

Dịch vụ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ

Đăng ký sở hữu trí tuệ được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động...

Đăng ký sở hữu trí tuệ Quốc tế thì chi phí bao nhiêu?

Câu hỏi: Các luật sư SB law có thể trợ giúp thông tin sơ bộ về chi phí đăng ký sở hữu trí tuệ...

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Đối tượng của bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp bao gồm quyền sở hữu của cá...

Xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Câu hỏi: Xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được quy định như thế nào?Trả lời: Theo quy định tại...

Sửa Luật sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu hiệp định CPTPP

Để đáp ứng các yêu cầu về sở hữu trí tuệ trong Hiệp định Đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương - CPTPP...

Hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế

Hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế Câu hỏi: Hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế được quy định như thế...

Nhiều doanh nghiệp

Nước ta hiện nay có thực trạng chung là rất nhiều đơn vị mới chỉ tập trung vào hình thành doanh nghiệp, kêu gọi...