Các trường hợp tranh chấp, vi phạm sở hữu trí tuệ phổ biến

[Baohothuonghieu.com] Trong các trường hợp tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ thường gặp, chúng ta có thể chia thành hai loại chính: tranh chấp về quyền tác giả và tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp. Dưới đây SBLAW các trường hợp tranh chấp, vi phạm sở hữu trí tuệ thường xảy ra.

Tranh chấp về quyền tác giả

Mọi sự cố thường xoay quanh các vấn đề liên quan đến quyền tác giả. Quyền này bắt nguồn từ thời điểm một tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới một dạng vật chất nhất định, không quan trọng nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, việc đã công bố hay chưa, đã đăng ký hay chưa. Còn quyền liên quan phát sinh khi có sự biểu diễn, ghi âm, ghi hình, phát sóng, hoặc truyền tín hiệu vệ tinh mang chương trình đã mã hoá hoặc thực hiện mà không làm tổn hại đến quyền tác giả. Tranh chấp về quyền tác giả có thể bao gồm các tranh chấp như sau:

 • Tranh chấp về việc xác định tác giả, đồng tác giả, hoặc chủ sở hữu tác phẩm giữa các cá nhân hoặc tổ chức.
 • Tranh chấp giữa tác giả, đồng tác giả (không phải chủ sở hữu tác phẩm) và chủ sở hữu tác phẩm về các quyền nhân thân, quyền tài sản.
 • Tranh chấp về quyền kế thừa quyền tác giả.
 • Tranh chấp phát sinh từ các hợp đồng sử dụng tác phẩm.
 • Tranh chấp phát sinh từ các hợp đồng dịch vụ bản quyền tác giả.
 • Tranh chấp giữa tác giả, chủ sở hữu tác phẩm gốc và tác giả, chủ sở hữu tác phẩm phái sinh, như tác phẩm dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú thích, tuyển chọn.
 • Tranh chấp giữa tác giả, chủ sở hữu tác phẩm và những người liên quan không phải là tác giả, bao gồm người biểu diễn, tổ chức sản xuất băng ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.
 • Tranh chấp giữa các tổ chức hoặc cá nhân có liên quan đến quyền tác giả, nhưng không phải là tác giả, như người sưu tầm tài liệu cho tác giả, người cung cấp tài chính và các phương tiện khác.
Các trường hợp tranh chấp và vi phạm sở hữu trí tuệ phổ biến
Các trường hợp tranh chấp và vi phạm sở hữu trí tuệ phổ biến

Tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp

Trong khi đó, tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến các quyền của tổ chức hoặc cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh, hoặc quyền chống cạnh tranh không lành mạnh. Các tranh chấp thường bao gồm:

 • Xác định người là tác giả, chủ sở hữu trí tuệ, hoặc người sử dụng hợp pháp đối tượng sở hữu công nghiệp.
 • Tranh chấp liên quan đến sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng.
 • Tranh chấp về thừa kế quyền sở hữu công nghiệp.
 • Tranh chấp từ các hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu hoặc sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.
 • Tranh chấp về hợp đồng dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
 • Tranh chấp liên quan đến việc đệ đơn xin cấp văn bằng bảo hộ.
 • Tranh chấp về việc trả thù lao và các khoản phí giữa các cơ quan quản lý trí tuệ và các bên liên quan.
Tham khảo thêm >> Xử lý vi phạm đăng ký nhãn hiệu
SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
 • Điện thoại - Chat Zalo
 • Email address
Tin tức liên quan