Bảo hộ bản quyền cho nhân vật hư cấu

Câu hỏi: Trong sản phẩm của chúng tôi có sử dụng nhân vật có trong truyền thuyết nhưng được hư cấu thêm về mặt hình ảnh và tiểu sử.

Vậy tôi có được phép đăng ký bản quyền nhân vật cả về hình ảnh và tiểu sử không? Hay chỉ được đăng ký bản quyền về hình ảnh?

Cục sở hữu trí tuệ (Việt Nam và quốc tế) có thể khảo sát và chứng nhận bản quyền sản phẩm của chúng tôi trong vòng bao lâu?

Nếu thời gian quá lâu, trong quá trình đó có 1 sản phẩm khác tương tự lấy ý tưởng của chúng tôi, liệu chúng tôi có được lợi thế như thế nào trong kiện cáo, tranh chấp?

Trả lời: Nếu sản phẩm của bạn sử dụng một nhân vật có trong truyền thuyết và đã được hư cấu thêm về mặt hình ảnh và tiểu sử thì bạn có thể được bảo hộ quyền tác giả cho tác phẩm đó.

Theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, các tác phẩm là thành quả sang tạo của con người đều được bảo hộ quyền tác giả.

Theo luật Việt Nam, quyền tác giả được tự động bảo hộ mà không cần phải đăng ký. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đăng ký để ghi nhận quyền sở hữu của mình và để làm bằng chứng khi có tranh chấp thì bạn có thể chuẩn bị một bộ hồ sơ và liên hệ với Cục bản quyền tác giả để đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

Thời gian để cấp Giấy chứng nhận là từ 15 đến 30 ngày làm việc.

Khi có một bên thứ 3 vi phạm bản quyền của tác phẩm, bạn có thể yêu cầu chấm dứt hành vi và nếu gây thiệt hại, có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại.

» Thủ tục Đăng ký Bản quyền tác giả

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan