Bảo hộ bản quyền cho các tác giả Việt Nam

Trong thời gian vừa qua, SBLAW đã tích cực hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân bảo hộ bản quyền.

Con số gần 5000 bản quyền mà SBLAW đã tư vấn và bảo hộ thành công là một minh chứng cho thành công của khách hàng.

SBLAW mong muốn nhiều doanh  nghiệp Việt Nam tiếp tục bảo hộ thành công bản quyền tác giả.

Sau đây là một văn bằng bảo hộ bản quyền của tác gỉa Bùi Hiển với đề cương cải cách chữ quốc ngữ..

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan