Quyền của đồng tác giả tác phẩm.

SBLAW tư vấn về Quyền của đồng tác giả tác phẩm. Câu hỏi: Tôi và 2 người bạn nữa của tôi dự định cùng nhau...

Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả mới nhất

 SBLAW giới thiệu mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả mới nhất để Quý khách hàng tham khảo.  ...

MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN

MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN  SBLAW GIỚI THIỆU MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN...

Quyền chuyển nhượng tác phẩm

Câu hỏi: Tôi có một tác phẩm đã đăng ký bản quyền tác giả năm 2019. Nay tôi muốn bán lại tác phẩm cho...

Tư vấn đăng ký quyền tác giả kịch bản chương trình truyền hình tại Việt Nam, Singapore và Malaysia

SBLAW tư vấn đăng ký quyền tác giả kịch bản chương trình truyền hình tại Việt Nam, Singapore và Malaysia.  Câu hỏi: Chúng tôi là...

MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI GHI ÂM, GHI HÌNH

MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI GHI ÂM, GHI HÌNH  SBLAW GIỚI THIỆU MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN...

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT BẢO VỆ TÀI SẢN SỐ CỦA DOANH NGHIỆP

 Với nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì việc nghiên cứu và xây dựng một hành lang pháp lý...

Báo phí đăng ký bản quyền tác giả

  Báo phí đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm. Doanh nghiệp tôi sản xuất và xuất khẩu phần mềm sang nước Nhật,...

MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG

MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG SBLAW GIỚI THIỆU  MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI...

So sánh Công ước Berne với Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành?

Khi áp dụng Công ước Berne tại Việt Nam thì có một số thuận lợi là sự tương thích của một số quy định...

Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

 SBLAW giới thiệu thủ tục đăng ký quyền tác giả quyền liên quan để Quý khách hàng tham khảo:  Thủ tục đăng ký quyền tác...

Giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề bảo vệ bản quyền

SBLAW giới thiệu về Công ước Berne. Câu hỏi số 1: Áp dụng Công ước Berne tại Việt Nam thì có thuận lợi là gì? Trả...

Đăng ký bảo hộ thương hiệu

Thương hiệu, nhãn hiệu của doanh  nghiệp là một chỉ dẫn thương mại quan trọng, góp phần hình thành lên bộ nhận diện thương...

Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan mới nhất

 SBLAW giới thiệu mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan mới nhất để Quý khách hàng tham khảo:   BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ...

Các nhà làm phim cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình và tác phẩm?

SBLAW tư vấn về vấn đề các nhà làm phim cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình và tác phẩm?  Luật sư...