Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung hồ sơ đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm?

SBLAW giải đáp: Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung hồ sơ đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm?

 Trả lời:

Đăng ký mở tài khoàn

 

 

3 ngày

 

 

Phản hồi về việc 1) Cấp TK, hoặc 2) Từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin

 

 

 

Thực hiện đăng ký

 

 

15 ngày

 

 

Phản hồi về việc 1) Xác nhận đăng ký, hoặc 2) Yêu cầu khai báo lại hoặc bổ sung thông tin

 

 

 

Xác nhận đăng ký

 

 

7 ngày

 

 

Kể từ ngày nhận được hồ sơ giấy đầy đủ, hợp lệ

 

 

 

Ghi chú:

- Hồ sơ đăng ký sẽ bị khóa nếu sau 30 ngày thương nhân, tổ chức không thực hiên theo yêu cầu bổ sung thông tin.

Nguồn: http://online.gov.vn/FAQ.aspx?CateAlias=huong-dan-quy-trinh

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan