Vòng đời tên miền “.vn” được điều chỉnh từ ngày 07 tháng 02 năm 2022

Ngày 08 tháng 12 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Trong đó, một trong những nội dung nổi bật tại Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT là sự thay đổi về quy định đối với vòng đời của tên miền “.vn”, cụ thể như sau:

Đối với quy định cũ tại Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT, tên miền “.vn” sẽ bị tạm ngừng hoạt động sau 5 ngày kể từ ngày hết hạn. Sau 35 ngày kể từ ngày hết hạn (30 ngày kể từ ngày tạm dừng hoạt động + 05 ngày từ khi tên miền hết hạn sử dụng), tên miền sẽ không thể gia hạn tiếp; và Nhà đăng ký tên miền “.vn” sẽ tiến hành thông báo việc thu hồi tên miền cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan bằng đường văn bản hoặc bằng thư điện tử trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày VNNIC quyết định thu hồi tên miền (khoản 4 Điều 12 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT). 

Đến Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT quy định về vòng đời của tên miền “.vn” có sự thay đổi như sau: Tên miền “.vn” hết hạn sử dụng theo quy định mà chủ thể đăng ký tên miền không thực hiện việc nộp phí duy trì tên miền. Và trong thời gian 25 ngày kể từ ngày tạm ngừng hoạt động tên miền, nếu chủ thể đăng ký tên miền nộp phí duy trì tên miền theo quy định thì sẽ được tiếp tục sử dụng tên miền đã đăng ký.

Như vậy có thể thấy, trong quy định tại Thông tư 21/2021/TT-BTTTT, thời gian cho phép gia hạn tên miền sau khi hết hạn đã rút ngắn xuống chỉ còn 25 ngày kể từ ngày hết hạn và tên miền sẽ tạm ngừng hoạt động ngay sau khi hết hạn.  

Thông tư 21/2021/TT-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 02 năm 2022. Các tên miền có ngày hết hạn trước ngày 07 tháng 02 năm 2022 sẽ vẫn áp dụng theo Quy định cũ, với các tên miền có ngày hết hạn từ ngày 07 tháng 02 năm 2022 trở đi sẽ áp dụng theo Quy định mới trong Thông tư 21/2021/TT-BTTTT.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan