Điều kiện đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội, trang tin điện tử

SBLAW chia sẻ về điều kiện đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội, trang tin điện tử

Điều kiện đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội, trang tin điện tử

Điều kiện đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội, trang tin điện tử

Tư vấn các điều kiện để đăng ký

+ Đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử

+ Đăng ký mạng xã hội trực tuyến

+ Đăng ký trang tin điện tử tổng hợp cho khách hàng như sau:

I. Điều kiện xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử:

1/ Có tư cách pháp nhân, có ngành nghề kinh doanh phù hợp với nội dung hoạt động website.

2/ Có tên miền hợp lệ theo quy định.

3/ Có quy chế hoạt động phù hợp với nội dung website.

4/ Có mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử với khách hàng.

5/ Và các tài liệu chứng thực cá nhân khác theo quy định pháp luật.

Đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

II. Điều kiện xin giấy phép trang mạng xã hội:

1/ Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

2/ Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự,chương trình quản lý phù hợp với quy mô hoạt động bảo đảm cho việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến không vi phạm các quy định tại Nghị định số 72, Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định tại Thông tư

14/2010;

3/ Có ngành nghề kinh doanh hoặc có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với nội dung đăng ký mạng xã hội trực tuyến;

4/ Có tên miền hợp lệ theo quy định pháp luật;

5/ Cam kết của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp hoàn toàn bảo đảm cho việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến không vi phạm các quy định tại Nghị định số 72, Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định tại Thông tư

14/2010.

Đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến

III. Điều kiện xin giấy phép trang tin điện tử tổng hợp:

1/ Là doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân theo quy định pháp luật.

2/ Có nguồn tin trích dẫ hợp pháp (của ít nhất 1 tờ báo viết hoặc báo điện tử tại Việt Nam).

3/ Người chịu trách nhiệm chính của website phải tốt nghiệp cao đẳng hoặc Đại học trở lên.

4/ Website phải có tên miền hợp lệ.

5/ Phải có hồ sơ xin cấp giấy phép đầy đủ theo quy định pháp luật.

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp

Đăng ký giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan