Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp

SBLAW cung cấp thông tin về Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp

 

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợpHiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, các doanh nghiệp có nhu cầu rất lớn trong việc xây dựng và vận hành các trang thông tin điện tử tổng hợp

Mục tiêu của các trang tin này là nhằm mục đích quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp, là một cổng giao tiếp, cổng thông tin hiệu quả, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo pháp luật Việt Nam, để các trang thông tin điện tử này hoạt động hợp pháp, cần có sự tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. Trong bài viết này, luật sư Nguyễn Thành Hà sẽ tư vấn các thủ tục và quy định cần thiết về vấn đề này:

Thế nào là trang tin điện tử tổng hợp:

Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước.

1. Ý KIẾN TƯ VẤN

Tổ chức, doanh nghiệp muốn được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải có đủ các điều kiện sau:

1. Điều kiện về đăng ký doanh nghiệp:

Khách hàng phải là Công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp của trang thông tin điện tử tổng hợp đó.

Công ty phải có nhân sự quản lý đáp ứng các yêu cầu sau:

1.1 Nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin:

Người đứng đầu Công ty là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý nội dung cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp;

Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung phải tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên, có quốc tịch Việt Nam. Đối với người nước ngoài, có địa chỉ tạm trú ít nhất 6 tháng tại Việt Nam;

Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có trách nhiệm cung cấp số điện thoại liên lạc thường xuyên, địa chỉ email cho cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương để phối hợp xử lý ngay khi cần thiết;

Người đứng đầu Công ty có thể giao nhiệm vụ cho cấp phó chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin;

Công ty thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải thành lập bộ phận quản lý nội dung thông tin.

1.2 Nhân sự bộ phận kỹ thuật:

Bộ phận quản lý kỹ thuật tối thiểu có 01 người đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT gồm mô đun kỹ năng 13 (Mã IU13): Biên tập trang thông tin điện tử và mô đun kỹ năng 14 (Mã IU14): An toàn, bảo mật thông tin.

1.3 Điều kiện về tên miền:

Công ty đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Điều kiện về tiên miền được quy định như sau:

  • Do Khách hàng là Công ty không phải là cơ quan báo chí nên dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí;
  • Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cùng một Công ty không được sử dụng cùng một tên miền;
  • Tên miền phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 06 (sáu) tháng tại thời điểm đề nghị cấp phép và phải tuân thủ theo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

 

1.4 Điều kiện về tài chính, kỹ thuật:
  • Tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp phải có phương án tài chính bảo đảm thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật để duy trì hoạt động trong thời gian giấy phép có hiệu lực.
  • Thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật có khả năng lưu trữ tối thiểu 90 (chín mươi) ngày đối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 02 (hai) năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải;
  • Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng;
  • Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin;
  • Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;
  • Đảm bảo phải có ít nhất 01 (một) hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ cũng có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang thông tin điện tử do tổ chức, doanh nghiệp sở hữu.

 

1.5 Điều kiện về đảm bảo an toàn và an ninh thông tin:
  • Có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải;
  • Có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn;
  • Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm chậm nhất sau 03 (ba) giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bằng văn bản, điện thoại, email).

 

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA SBLAW

 

Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn:

 

- Thông báo cho Khách hàng về các tài liệu cần thiết;

 

- Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ;

 

- Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo hồ sơ;

 

- Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng và cơ quan có thẩm quyền;

 

- Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền.

 

 

Thủ tục cấp phép:

 

- Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền;

 

- Theo dõi quá trình cấp phép;

 

- Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm (nếu có),

 

- Nhận và bàn giao kết quả thực hiện cho Khách hàng.

 

Lộ trình thực hiện các công việc trên có thể được mô tả chi tiết như sau:

a. Chuẩn bị hồ sơ:

Thời gian soạn hồ sơ đăng ký cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Quý công ty cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của SB Law.

b. Nộp hồ sơ:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chúng tôi sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền.

c. Quy trình cấp phép:

Trong khoảng 15 - 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

3. PHÍ DỊCH VỤ

- Phí dịch vụ cho việc đăng ký giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp: 25.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu Việt Nam đồng). 10% Thuế Giá trị gia tăng: 2.500.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu năm trăm nghìn Việt Nam đồng).

- Tổng chi phí ước tính bao gồm VAT: 27. 500.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn Việt Nam đồng).

3.2.    Phí dịch vụ sẽ được trả cho SBLaw theo những thông tin sau:

- Tại thời điểm ký hợp đồng dịch vụ, Khách hàng sẽ thanh toán 60% tổng phí dịch vụ ước tính cho SBLaw.

- Khách hàng sẽ thanh toán các khoản phí còn lại và các khoản phí phát sinh khác (nếu có) tại thời điểm nhận được Giấy phép.

- Khách hàng phải ngay lập tức thông báo cho SBLaw về việc thanh toán thực tế sẽ được thực hiện theo số tiền ghi trên hóa đơn. SBLaw sẽ bắt đầu làm việc khi nhận được hóa đơn đã thanh toán của Khách hàng.

Ngoài ra, SBLaw bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế.

» Đăng ký cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch Thương mại điện tử

» Đăng ký hoạt động website

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
 • Điện thoại - Chat Zalo
 • Email address
Tin tức liên quan