Sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp

Sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp

Sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp

Được sự đồng ý của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO),

Cục Sở hữu trí tuệ đã dịch và phát hành Bộ tài liệu Sở hữu trí tuệ dùng cho các doanh nghiệp dưới sự tài trợ của Quỹ Tín thác Nhật Bản.

 

Bộ tài liệu bao gồm 2 cuốn sách, cụ thể là:

Tạo dựng một nhãn hiệu  Dowload tai lieu

Tạo dáng sản phẩm  Dowload tai lieu

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể xem phiên bản gốc 2 cuốn sách trên và các tài liệu tham khảo khác tại đây: www.wipo.int/sme/en/documents/guides/

» Dịch vụ xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan