Góp vốn bằng hệ thống web khi thành lập start up

Câu hỏi: Nếu thành lập công ty, em cần liệt kê các tài sản: hệ thống web, database, Tài khoản

 online...Và coi đó là tài sản sở hữu của công ty phải không ạ? 

Trả lời: Theo quy định của Luật doanh nghiệp, các thành viên của công ty có thể góp vốn thành lập công ty.

Vốn của công ty có thể là tiền, quyền sử dụng đất hoặc các tài sản khác hợp pháp. Nếu bạn góp vốn bằng hệ thống web, database, tài khoản online thì cần định giá trước khi đưa tài sản này vào công ty.

Khi đã chuyển tài khoản này vào công ty thì tài sản này không còn là tài sản cá nhân của bạn nữa, đây là tài sản của công ty và có thể được định giá khi cần tang vốn, bán cổ phần ra bên ngoài.

» Đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty

» Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp xuất phần mềm

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan