Thiếu sót cửa các startup tới quyền sở hữu trí tuệ

Thiếu sót mà các startup mắc phải liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ (IP)

Câu hỏi: Các luật sư có thể cho biết các sai lầm thường thấy của startup mắc phải liên quan tới vấn đề IP?

Trả lời: Các sai lầm thường thấy đối với các startup trong lĩnh vực IP.

Khi có tài sản sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu, sang chế, kiểu dáng thì không đi đăng ký, để một bên thứ 3 đăng ký dẫn tới mất quyền.

Không quan tâm và hiểu rõ về IP, nhiều trường hợp đã vô tình vi phạm bản quyền của một bên thứ 3, ví dụ sử dụng nhãn hiệu của bên khác đã đăng ký, sử dụng các code, bản quyền phần mềm của các bên khác.

Không quy định rõ rang về quyền sở hữu trí tuệ thuộc về ai, thuộc về công ty hay thuộc về các cổ đông, thuộc về nhân viên hay công ty.

Khi góp vốn bằng tài sản sở hữu trí tuệ, không định giá tài sản để góp vốn vào và thực tế không làm thủ tục để góp vốn, dễ xảy ra tranh chấp.

» Các luật cần nắm đối với start up

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan