Công ty phần mềm được ưu đãi gì về thuế?

Câu hỏi: Tôi nghe nói các công ty phần mềm được miễn thuế trong 3 năm, điều này có chính xác không?

Trả lời: Doanh nghiệp phần mềm được nhà nước ưu đãi thuế, theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp phần mềm được ưu đãi như sau:

Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được miễn trong 4 năm kể từ khi phát sinh thu nhập chịu thuế.

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tới 50% trong 9 năm sau giai đoạn miễn thuế.

Áp thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong 15 năm tiếp theo.

Nói chung, doanh nghiệp phần mềm được hưởng ưu đãi lớn, tuy nhiên, lĩnh vực phân phối và nhập khẩu phần mềm thì không được ưu đãi.

Chỉ có doanh nghiệp sản xuất phần mềm mới được ưu đãi.

» Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp xuất phần mềm

» thành lập công ty

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan