Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp xuất phần mềm

Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp start up trong lĩnh vực sản xuất phần mềm.

Câu hỏi: Công ty tôi nếu có đăng ký kinh doanh là phần mềm thì có được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện nay không?

Sản phẩm của tôi là tạo ra 1 mạng liên kết các cửa hàng điện thoại di động để hưởng tiền cài đặt theo yêu cầu.

Trả lời: Nếu trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và trên cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp, Quý công ty có đăng ký ngành kinh doanh sản xuất phần mềm và thực tế, doanh nghiệp đã sản xuất phần mềm là 1 mạng liên kết các cửa hàng điện thoại di động để hưởng tiền cài đặt theo yêu cầu thì doanh nghiệp thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, doanh nghiệp phần mềm sẽ được hưởng ưu đãi như sau;

Điều 19. Thuế suất ưu đãi

1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

b) “... sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại vật ịliệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học.”

Điều 20. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

1. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư này.

Như vậy, nếu là DN sản xuất phần mềm: Đối với các dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm thuộc danh mục sản phẩm phần mềm và đáp ứng quy trình về sản xuất sản phẩm phần mềm theo quy định của pháp luật. Được hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Nếu là doanh nghiệp mua/bán phần mềm thì không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như trên.

» Đăng ký thành lập công ty

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan