Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan 2.456 giấy được cấp trong sáu tháng đầu năm 2013

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan 2.456 giấy được cấp trong sáu tháng đầu năm 2013

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan 2.456 giấy được cấp trong sáu tháng đầu năm 2013

Trong sáu tháng đầu năm 2013, Cục Bản quyền tác giả đã cấp tổng cộng 2.456 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó có 2.445 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và 11 Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

So với cùng kỳ năm 2012, tổng số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã cấp tăng 30%.

Trong tổng số tác phẩm đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả trong sáu tháng vừa qua, có 770 tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, chiếm 31% và vẫn là loại hình tác phẩm đăng ký nhiều nhất tại Cục Bản quyền tác giả trong nhiều năm. Đứng thứ hai là loại hình tác phẩm viết với 594 Giấy chứng nhận đăng ký được cấp chiếm 24% tổng số Giấy chứng nhận đăng ký đã cấp ra trong sáu tháng đầu năm 2013. Có 458 tác phẩm âm nhạc được đăng ký, chiếm 18% tổng số tác phẩm đăng ký trong sáu tháng đầu năm nay. Trong số 301 tác phẩm tạo hình đăng ký trong sáu tháng đầu năm 2013 có 173 tác phẩm tạo hình là của tác giả đồng thời là chủ sở hữu Bùi Văn Ngọ.

Sáu tháng đầu năm 2013, Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận, xem xét hồ sơ và chuyển Cục Bản quyền tác giả cấp 1.336 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, chiếm 54% tổng số Giấy chứng nhận được cấp. Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại Đà Nẵng cũng đã tiếp nhận, xem xét và chuyển Cục Bản quyền tác giả cấp 86 Giấy chứng nhận đăng ký.

Theo Ngọc Hà cov.gov.vn»

» 
Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan