Gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Để được gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, trong vòng 06 tháng trước ngày văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hết hiệu lực, chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp phải nộp đơn yêu cầu gia hạn để Cục Sở hữu trí tuệ gia hạn.

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được gia hạn nhiều nhất 02 lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm.

Vì sao phải gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp

Bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp không phải là có hiệu lực 05 năm kể từ ngày nộp đơn, sau 05 năm nếu chủ văn bằng có nhu cầu bảo hộ thì tiến hành thủ tục gia hạn hiệu lực thêm 2 lần và mỗi lần 5 năm. Như vậy, chủ văn bằng chỉ có thể sở hữu bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tối đa 15 năm nếu chủ văn bằng tiến hành đầy đủ về thủ tục gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Gia hạn kiểu dáng công nghiệp
Gia hạn kiểu dáng công nghiệp

Khi nào phải gia hạn kiểu dáng công nghiệp

Để được gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp,  trong vòng 06 tháng trước ngày văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hết hiệu lực, chủ văn bằng phải nộp đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp đến Cục sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc tại các Văn phòng Cục sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Gia hạn kiểu dáng công nghiệp
Gia hạn kiểu dáng công nghiệp

Căn cứ theo điểm 20.4 Khoản 20 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN (được sửa đổi bởi điểm d khoản 19 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN) quy định quy trình, thủ tục gia hạn đăng ký bảo hộ đối với bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, cụ thể các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

+ Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ (mẫu 02-GH/DTVB quy định tại Phụ lục C ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN);

+ Bản gốc văn bằng bảo hộ (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ);

+ Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Bước 2: Nộp hồ sơ gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp nộp tại trụ sở Cục sở hữu trí tuệ ở Hà Nội hoặc 2 văn phòng đại diện của Cục tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh

Bước 3: Thẩm định yêu cầu gia hạn: Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành thẩm định đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn.

Bước 4: Quyết định ghi nhận /từ chối ghi nhận gia hạn kiểu dáng công nghiệp:

+ Nếu đơn yêu cầu gia hạn hợp lệ:

Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ (nếu có yêu cầu), đăng bạ và công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định.

+ Nếu đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định hoặc người yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng:

Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối.

Phí, lệ phí gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

  • Lệ phí gia hạn: 100.000 đ/văn bằng;
  • Lệ phí gia hạn hiệu lực muộn = Lệ phí gia hạn + 10% phí gia hạn cho mỗi tháng nộp đơn muộn;
  • Phí thẩm định yêu cầu gia hạn hiệu lực: 160.000 đ/văn bằng;
  • Phí sử dụng Bằng độc quyền: 700.000 đ/văn bằng;
  • Phí công bố Quyết định ghi nhận gia hạn kiểu dáng công nghiệp: 120.000 đ/đơn yêu cầu;
  • Phí đăng bạ Quyết định gia hạn kiểu dáng công nghiệp: 120.000 đ/văn bằng.

» Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển giao đơn kiểu dáng công nghiệp

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan