Dịch vụ đăng ký bản quyền sản phẩm

Dịch vụ đăng ký bản quyền sản phẩm

SBLAW tư vấn đăng ký bản quyền sản phẩm. Mỗi sản phẩm khi bán ra thị trường cần phải được đăng ký bảo hộ độc quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm

 

 

Dịch vụ đăng ký bản quyền sản phẩm của SB Law giúp bạn đăng ký bản quyền sản phẩm dễ dàng hơn, gọi 0904340664 để được luật sư sở hữu trí tuệ SBLAW tư vấn chi tiết.

Với dịch vụ đăng ký bản quyền sản phẩm, mỗi sản phẩm khi bán ra thị trường đều sẽ được đăng ký bản quyền sản phẩm.

Vì sản phẩm là quá trình đầu tư, nghiên cứu về cả tiền của, trí tuệ vào sản phẩm đó, vì vậy cần phải có dịch vụ đăng ký bản quyền sản phẩm để tránh tình trạng đánh cắp, tranh chấp xảy ra sau này.

Một sản phẩm ra thị trường thì cần đăng ký sở hữu công nghiệp gì?

Doanh nghiệp cần quan tâm vấn đề đăng ký bản quyền sản phẩm

Doanh nghiệp cần quan tâm về dịch vụ đăng ký bản quyền sản phẩm

Hãy lựa chọn 1 trong các hình thức sau:

1. Đăng ký tên sản phẩm: Tên tự đặt của sản phẩm (đăng ký nhãn hiệu) và hình thức thức thể hiện tem, nhãn mác của sản phẩm

2. Đăng ký kiểu dáng: là hình dáng bên ngoài của sản phẩm (nếu có sự nghiên cứu khác biệt)

3. Đăng ký sáng chế: như kỹ thuật sản phẩm hoặc công thức làm ra sản phẩm (nếu có sự nghiên cứu khác biệt)

4. Đăng ký lưu hành sản phẩm

Tư vấn thủ tục của dịch vụ đăng ký bản quyền sản phẩm:

Nhãn hiệu là những dấu hiệu của một doanh nghiệp dùng để phân biệt sản phẩm hàng hóa, dịch vụ hàng hóa của mình với dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác.

Đăng ký bản quyền nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa là bảo vệ tài sản trí tuệ của mình để tránh bị hàng giả hàng nhái và được pháp luật bảo hộ đôc quyền.

1. Thủ tục, hồ sơ đăng ký độc quyền nhãn hiệu:

+ Tờ khai (2 bản): theo mẫu 04-NH quy định tại Phụ lục A TT 01/2007/TT-BKHCN; Mẫu đơn đăng ký

+ 09 mẫu nhãn hiệu giống nhau: Mẫu nhãn hiệu sản phẩm phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm in trên tờ khai;

+ Tài liệu xác nhận quyền ưu tiên (đối với Người nộp đơn là người nước ngoài)

+ Giấy uỷ quyền (Gửi lại sau khi nhận được yêu cầu).

+ Chứng từ nộp lệ phí.

Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận

Ngoài các tài liệu quy định trên đây,đơn còn bắt buộc phải có thêm các tài liệu sau đây:

+ Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận;

+ Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);

+ Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm).

2. Thời gian thực hiện dịch vụ đăng ký nhãn hiệu:

Thời gian thực hiện việc đăng ký bản quyền sản phẩm

Thời gian thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu

- Thời gian đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là 12 tháng, tuy nhiên, thời gian thực tế có thể kéo dài đến 16 tháng.

- Thời gian đối với đăng ký độc quyền nhãn hiệu:

+ Thẩm định hình thức: 01 - 02  tháng từ ngày nhận đơn.

+ Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.

+ Thẩm định nội dung đơn: 08 - 12 tháng kể từ ngày công bố.

Lưu ý: Tuy thời gian thực hiện thủ tục kéo dài, nếu đơn không đáp ứng các đủ điều kiện thì cũng sẽ bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Công việc và chi phí khi dùng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

Công việc thực hiện:

Trong trường hợp SB Law được Quý Công ty ủy quyền là đại diện sở hữu trí tuệ của Quý Công ty tại Cục Sở hữu trí tuệ (“Cục SHTT”), công việc của chúng tôi sẽ bao gồm:

- Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn, làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu;

- Chuẩn bị Đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của Quý Công ty) và đi nộp Đơn tại Cục SHTT;

- Thông báo về việc nộp đơn với Quý Công ty ngay sau khi nộp đơn;

- Nhận tất cả các Thông báo từ Cục SHTT liên quan đến đơn và thông báo đến Quý Công ty;

- Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn (nếu có yêu cầu từ Cục SHTT);

- Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục SHTT (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ);

- Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Quý Công ty cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục SHTT về việc bảo hộ nhãn hiệu;

- Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu sau khi cấp bằng (nếu có Giấy chứng nhận)

Chi phí thực hiện dịch vụ đăng ký bản quyền sản phẩm:

Theo quy định, Đơn nhãn hiệu phải đăng ký kèm theo danh mục sản phẩm/dịch vụ được phân nhóm theo Bảng phân loại Nice phiên bản 10.

Phí dịch vụ đăng ký bản quyền sản phẩm sẽ được tính dựa trên số nhóm và số sản phẩm trong mỗi nhóm được chỉ định trong Đơn.

Vì vậy, quý khách hàng nên cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để chúng tôi biết được sản phẩm và dịch vụ mang nhãn hiệu và tính được chi phí thực hiện công việc.

Ví dụ trường hợp đăng ký nhãn hiệu sản phẩm cửa nhôm. Theo đó, chúng tôi xin được báo giá chi phí đăng ký cho nhãn hiệu cho 02 nhóm sản phẩm/dịch vụ:

Nhóm thứ nhất: Cửa nhôm

Nhóm thứ hai: Dịch vụ mua bán cửa nhôm

Trong trường hợp đơn suôn sẻ, sẽ được tính cụ thể như sau:

Chi phí cho dịch vụ đăng ký bản quyền sản phẩm cửa nhôm Ghi chú:

Chi phí cho dịch vụ đăng ký bản quyền sản phẩm cửa nhôm

Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, không bao gồm (1) 5% VAT, (2) các loại phí phát sinh nếu đơn bị từ chối (do trùng/tương tự với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký trước…..), cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ và (3) phí thúc đẩy xét nghiệm của Quý Công ty (nếu có). Khoản phí phát sinh này sẽ được thỏa thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

[1] Phí tra cứu là không bắt buộc và chỉ mang tính tham khảo, không phải là kết luận cuối cùng của Cục SHTT.

3. Thủ tục làm dịch vụ đăng ký nhãn hiệu.

Theo quy định của pháp luật, thời gian đăng ký một nhãn hiệu kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 13-15 tháng.

Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm.

Theo qui định, qui trình thẩm định đơn nhãn hiệu trải qua các giai đoạn sau:

(i) thẩm định hình thức (1-2 tháng),

(ii) công bố Đơn trên Công báo (2 tháng);

(iii) thẩm định nội dung (9-12 tháng);

(iii) cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (1-2 tháng).

 - Trước tiên, đơn sẽ được thẩm định về hình thức xem có đáp ứng các yêu cầu về mặt hình thức không,

Ví dụ như Người Nộp Đơn đã nộp đủ các tài liệu cần thiết chưa, phân nhóm các sản phẩm/dịch vụ có chính xác không... Kết quả của thẩm định hình thức sẽ có trong vòng 1 đến 2 tháng kể từ khi nộp đơn và Cục SHTT sẽ ra Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ và gửi cho Người Nộp Đơn.

- Sau khi có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, trong 2 tháng kể từ ngày có Quyết định chấp nhận Đơn hợp lệ, Đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp và được chuyển sang giai đoạn thẩm định nội dung. Mục đích của giai đoạn này là xem xét xem nhãn hiệu xin đăng ký có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định của pháp luật không.

i. Nếu nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, CSHTT sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa;

ii. Nếu nhãn hiệu không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, thì Cục SHTT sẽ ra Thông báo kết quả xét nghiệm nội dung (từ chối) và Người Nộp Đơn có 02 tháng để trả lời Thông báo này.

Nếu Đơn đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Cục SHTT sẽ ra Thông báo cấp bằng và Người nộp đơn có nghĩa vụ phải nộp lệ phí cấp bằng trong thời hạn là 1 tháng kể từ ngày thông báo. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ được cấp cho người nộp đơn trong vòng 1-2 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp bằng.

4. Các tài liệu cần thiết để nộp đơn qua đại điện sở hữu trí tuệ SBLAW:

Để nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, Quý Công ty chỉ cần cung cấp cho chúng tôi các thông tin/tài liệu sau đây:

- Tên và địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa (nếu đăng ký dưới tên Công ty thì tên/địa chỉ của Công ty phải trùng khớp với Giấy đăng ký kinh doanh)

- Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký.

- Danh mục sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cần đăng ký.

- Giấy ủy quyền (Bên đại diện cung cấp sau), có ký tên Người đại diện và đóng dấu Công ty;

Trong quá trình tư vấn, các luật sư SBLAW đã tư vấn cho hàng ngàn doanh nghiệp trong và ngoài nước bảo hộ nhãn hiệu.

Sau đây là một ví dụ điển hình được thực hiện bởi các luật sư SBLAW.

SBLAW đăng ký thành công nhãn hiệu tập thể cho Bưởi Chương Mỹ

Sau thành công của việc xây dựng nhãn hiệu tập thể mây tre đan Phú Nghĩa, hiện nay UBND huyện Chương Mỹ đang chỉ đạo Hội nông dân huyện phối hợp với các ngành chức năng của huyện, của thành phố xúc tiến xây dựng nhãn hiệu sản phẩm tập thể “Bưởi Chương Mỹ”.

Hội nông dân huyện Chương Mỹ sử dụng dịch vụ đăng ký bản quyền sản phẩm của Công ty tư vấn SB

Toàn cảnh buổi làm việc với Hội nông dân huyện và Công ty tư vấn SB baohothuonghieu.com về chọn thiết kế logo cho nhãn hiệu sản phẩm tập thể: “Bưởi Chương Mỹ”

Toàn huyện Chương Mỹ hiện có khoảng 300 ha trồng Bưởi nằm tập trung ở thị trấn Xuân Mai, các xã Nam Phương Tiến, Trần Phú, Đồng lạc, Văn Võ, Hữu Văn, Mỹ Lương. Trong thời gian qua, Hội nông dân huyện đã cùng Hội nông dân các xã có diện tích trồng Bưởi tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân trong huyện tham gia thực hiện xây dựng nhãn hiệu, đồng thời tiến hành lấy phiếu điều tra chất lượng đối với 350 hộ trồng Bưởi với diện tích là 65 ha. Hội nông dân huyện Chương Mỹ cũng đang phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xây dựng bản đồ vùng Bưởi của huyện và phối hợp Trung tâm phát triển cây trồng Hà Nội, Công ty tư vấn SB hoàn thiện logo của nhãn hiệu sản phẩm tập thể “Bưởi Chương Mỹ” cùng các thủ tục hành chính khác để trình lên Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam xem xét phê duyệt.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Hội nông dân huyện Chương Mỹ và Công ty tư vấn SB mới đây, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Tuyến đã rất hoan nghênh Hội nông dân huyện đã có đề xuất xây dựng nhãn hiệu sản phẩm tập thể “Bưởi Chương Mỹ” và khẳng định huyện rất quan tâm tới việc định hướng và giúp người nông dân trong huyện sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao, nâng cao thu nhập trên diện tích canh tác, đặc biệt là khi huyện đang đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới, do vậy huyện rất ủng hộ việc xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm tập thể Bưởi Chương Mỹ, cũng như tới đây sẽ xây dựng nhãn hiệu cho một số sản phác khác đã được sản xuất có chất lượng cao tại huyện như sản phẩm gạo Thiên ưu 8, rau sạch Thụy Hương…

Việc xây dựng nhãn hiệu sản phẩm tập thể “Bưởi Chương Mỹ” tiến tới xây dựng thương hiệu nhằm giúp cho người nông dân trong huyện nâng cao chất lượng Bưởi hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm Bưởi quả có giá trị kinh tế cao.

Dịch vụ đăng ký bản quyền sản phẩm:

Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ

Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn

 

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Tra cứu bản quyền tác giả

Tra cứu bản quyền tác giả Quý khách hàng muốn tra cứu niên giám bản quyền tác giả có thể truy cấp vào website của