Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tại Malaysia

Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tại Malaysia

S&B Law trân trọng giới thiệu thủ tục đăng ký thương hiệu tại Malaysia như sau:

I. Quy trình, thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia.

Thời gian đang ký nhãn hiệu:

Phải mất từ 14 tới 18 tháng để đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia.

Nhãn hiệu được bảo hộ 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần.

Tài liệu cần thiết:

Tên đầy đủ và địa chỉ của người nộp đơn.

Danh mục hàng hoá và/ hoặc dịch vụ của đơn.

Số đơn, ngày nộp đơn ưu tiên, nước nộp đơn ưu tiên.

Giấy uỷ quyền (theo mẫu của S&B Law)

15 mẫu nhãn hiệu.

II.    Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu của S&B

S&B Law là Đại diện Sở hữu trí tuệ được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận theo Quyết định số 417/QĐ-SHTT. S&B Law có mạng lưới đối tác rất lớn, là các công ty luật và các đại diện sở hữu trí tuệ tại Malaysia và có thể hỗ trợ khách hàng các dịch vụ sau:

Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu tại Malaysia

Tư vấn về các thủ tục pháp lý và đại diện trong việc nộp đơn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia.

Làm thủ tục xin gia hạn và duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Malaysia.

Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại Malaysia.

Tham gia đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu với nhãn hiệu được bảo hộ tại Malaysia.

» Đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại từng quốc gia

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

 SBLAW giới thiệu thủ tục Đăng ký nhãn hiệu quốc tế để Quý khách hàng tham khảo, tài liệu được đăng tải bởi Cục SHTT Việt