Đăng ký Thay đổi tên công ty theo nhãn hiệu

Tên công ty hay tên nhãn hiệu rất quan trong, vừa là thương hiệu của doanh nghiệp, vừa là hình ảnh đại diện riêng cũng như lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động tên công ty hiện tại không còn phù hợp với quy mô, ngành nghề hoặc theo pháp luật, thì việc đổi tên công ty là một việc làm tất yếu.

Dịch vụ đăng ký thay đổi tên công ty bởi các luật sư sở hữu trí tuệ sẽ làm bạn yên tâm.

Hồ sơ thay đổi tên công ty

+ Hồ sơ nộp tại phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội, TPHCM  bao gồm:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm: Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tên dự kiến thay đổi và chữ ký của người đại diện theo pháp luật;

+ Biên bản và Quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần/của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên/của chủ sở hữu đối với công ty TNHH. (Lưu ý có nội dung sửa đổi điều lệ).

+ Kèm theo hồ sơ gồm:

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Dịch vụ thay đổi tên công ty theo nhãn hiệu:

+ Tư vấn thay đổi tên công ty bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tên giao dịch;

+ Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ xin thay đổi tên công ty;

+ Thực hiện thủ tục thay đổi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Đăng ký khắc dấu theo tên công ty mới thay đổi.

Lệ phí dịch vụ thay đổi tên công ty:

+ Phí cấp giấy phép: 2.200.000VNĐ

Trong đó:

Phí nhà nước: 200.000 VNĐ (Hai trăm ngàn đồng)

Phí dịch vụ: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng)

+ Phí làm con dấu: 1.800.000VNĐ

Trong đó:

Phí nhà nước: 490.000 VNĐ (Bốn trăm chín mươi ngàn đồng)

Phí dịch vụ: 1.310.000 VNĐ (Một triệu ba trăm mười ngàn đồng)

+ Cộng phí: 4.000.000VNĐ

Lưu ý: Công ty có thể sở hữu nhiều dấu công ty, doanh nghiệp có nhu cầu làm thủ tục khắc dấu trực tiếp tại Công ty luật SB.

Thời gian thực hiện:

+ Thời gain cấp giấy phép: 07 ngày làm việc.

+ Thời gian cấp dấu tròn: 05 ngày làm việc.

» Đăng ký doanh nghiệp

» Phí thành lập công ty

Dịch vụ Thay đổi tên công ty theo nhãn hiệu:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan