Chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu

Chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu

SBLAW giới thiệu thủ tục chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu giữa bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao như sau:

 

Chủ đơn đăng ký nhãn hiệu có thể ký kết hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu cho bên thứ ba.

Sau khi chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu, Bên chuyển giao chấm dứt mọi quyền đối với nhãn hiệu.

Thủ tục ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu như sau:

1.Chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu

Đối tượng chuyển giao:

Quyền đối với nhãn hiệu đang được nộp đơn đăng ký không phụ thuộc vào đơn đang ở giai đoạn nào. Bên chuyển quyền chấm dứt mọi quyền đối với nhãn hiệu đang đăng ký

2. Hồ sơ cần thiết:

– Tờ khai (Theo hướng dẫn)

– Hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu (Theo hướng dẫn)

– Giấy ủy quyền cho đại diện SBLAW (Gửi lại khi nhận được yêu cầu)

 

3. Thời gian thực hiện:

 

3-4 tháng kể từ ngày nộp đơn yêu cầu.

 

4. Cơ quan có thẩm quyền.

 

Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Lưu ý:

Thời gian này có thể được rút gọn khi có yêu cầu

» Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu

Dịch vụ chuyển giao đơn đã đăng ký:

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan

Chuyển nhượng nhãn hiệu

Chuyển nhượng nhãn hiệu là một giao dịch dân sự giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng về một nhãn hiệu. SBLAW giới