Tư vấn nhượng quyền nhãn hiệu

Tư vấn nhượng quyền nhãn hiệu

Nhượng quyền nhãn hiệu, thương hiệu như sự liên kết hợp đồng giữa phía chuyển giao (nhà sản xuất hoặc tổ chức dịch vụ) với người nhận chuyển giao (người kinh doanh độc lập).

Người chuyển giao cho mượn thương hiệu và hệ thống kinh doanh bao gồm tất cả các cách thức quản lý.

Còn người nhận chuyển giao chi trả tiền bản quyền thuê thương hiệu và tiền phí để được kinh doanh với tên và hệ thống của nhà chuyển giao

Tư vấn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu:

- Tư vấn và xác minh về chủ sở hữu văn bằng trước khi thực hiện chuyển nhượng.

- Tư vấn, đánh già về giá trị thực của nhãn hiệu trước khi chuyển nhượng.

- Tư vấn các điều kiện khi thực hiện chuyển nhượng nhãn hiệu.

- Tư vấn, giải quyết tranh chấp nếu xảy ra tranh chấp trong quá trình chuyển nhượng nhãn hiệu.

- Tư vấn soạn hồ sơ và hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu.

Các tài liệu đăng ký hợp đồng nhượng quyền thương hiệu

+ 02 bản gốc được công chứng hoặc 02 bản sao có xác nhận của Hợp đồng chuyển nhượng

+ Bản gốc văn bằng bảo hộ.

+ Bản sao được công chứng của giấy phép Kinh doanh/giấy phép đầu tư nếu Bên được chuyển nhượng là phía Việt Nam. (chú ý bên nhận chuyển nhượng phải có các ngành nghề kinh doanh tương ứng với các lĩnh vực đăng ký độc quyền của văn bằng bảo hộ).


» Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan