Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Chuyển giao, chuyển nhượng các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền chuyển giao hoàn toàn quyền sở hữu của mình đối với nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, tên thương mại…  cho tổ chức, cá nhân khác.

Việc chuyển nhượng này được thực hiện dưới hình thức ký kết Hợp đồng chuyển quyền Sở hữu sở hữu công nghiệp, là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân được chuyển giao quyền.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp chỉ có giá trị pháp lý khi được ghi nhận tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam - NOIP.


1. Dịch vụ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp


S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp dịch vụ đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, bao gồm các công việc sau đây:

- Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ;

-   Nộp đơn đăng ký và hồ sơ tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ;

-  Thay mặt Khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi Khách hàng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp


2. Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ T khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng;

+ Hai (02) bn hợp đồng;

+ Bản gốc văn bng bo hộ;


+ Văn bản đồng ý của các đồng chủ s hữu v việc chuyển nhượng quyền s hữu công nghip (nếu quyền s hu công nghip thuộc s hữu chung);


+ Giấy uỷ quyn (Gửi lại khi nhận được yêu cầu)

+ Chứng từ nộp l phí.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


3. Thời hạn thực hiện: 02 tháng kể t ngày nhận đủ tài liệu cần thiết.


4. Cơ quan thc hiện th tc hành chính: Cục S hu trí tuệ.


5. Trình tự thc hin:


+ Cục S hữu trí tuệ sẽ thẩm tra về tính hợp lệ của bộ hồ sơ chuyển nhượng.


+ Ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp nếu đáp ứng các yêu cầu của Luật sở hữu trí tuệ;


+ Ghi nhn việc chuyển giao vào S đăng quốc gia về chuyn giao quyn s hu công nghiệp;


+ Công bố quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp trên Công báo s hu công nghiệp.


Dịch vụ chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan