Chuyển nhượng Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Chuyển nhượng Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Chuyển nhượng Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Chủ sở hữu Bằng độc quyền giải pháp hữu ích (GPHI) khi có nhu cầu chuyển nhượng cho bên thứ ba có thể làm thủ tục tại Cục Sở Hữu Trí tuệ để ghi nhận việc chuyển nhượng, thủ tục ghi nhận như sau:

Hồ sơ gồm có:

Tờ khai (theo mẫu)

Hợp đồng chuyển nhượng Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Bản gốc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Giấy Ủy quyền theo mẫu của S&B Law soạn thảo.

Thời gian thẩm định:

Theo Quy định của pháp luật, thời hạn để thẩm định yêu cầu chuyển nhượng là 03 – 04 tháng.

» Chuyển nhượng Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

» Dịch vụ chuyển quyền sử dụng sở hữu công nghiệp

Dịch vụ chuyển nhượng Bằng độc quyền giải pháp hữu ích:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan