Chi phí cho đăng ký, thông báo là bao nhiêu?

421

 SBLAW giới thiệu chi phí đăng ký và thông báo website như sau:

 Trả lời:

 Việc đăng ký, thông báo sẽ được luật sư của SBLAW tính phí tư vấn, hãy gửi cho chúng tôi website của bạn, chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát và tiến hành báo giá cụ thể.

Phí gồm có phí tư vấn, xây dựng điều khoản sử dung và phí làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn