Chi phí cho đăng ký, thông báo là bao nhiêu?

 SBLAW giới thiệu chi phí đăng ký và thông báo website như sau:

 Trả lời:

 Việc đăng ký, thông báo sẽ được luật sư của SBLAW tính phí tư vấn, hãy gửi cho chúng tôi website của bạn, chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát và tiến hành báo giá cụ thể.

Phí gồm có phí tư vấn, xây dựng điều khoản sử dung và phí làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan