Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty đã có mã số mã vạch

Trách nhiệm quản lý mã số mã vạch là của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ không được giao nhiệm vụ này.

Do đó, đề nghị doanh nghiệp truy cập vào website của GS1 Việt Nam (tổ chức mã số mã vạch quốc gia của Việt Nam, trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) theo địa chỉ www.gs1vn.org.vn/ Tab Mã số Mã vạch/ Hướng dẫn đăng ký sử dụng Mã số Mã vạch/ Thủ tục đăng ký để xem hướng dẫn đăng ký mới hoặc thay đổi về tên công ty, địa chỉ công ty hoặc thất lạc Giấy chứng nhận sử dụng mã số mã vạch.

 

Đối với doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, để thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục liên quan đến mã số mã vạch, doanh nghiệp liên hệ chi nhánh phía Nam của GS1 theo địa chỉ sau:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

Số 49 Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (84-8)38 294 274; Fax: (84-8)38 293 012; Email: info@quatest3.com.vn

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan