Mẫu phiếu biên nhận hồ sơ mã số mã vạch

 Khi đăng ký mã số mã vạch thì cơ quan nhận đơn sẽ cấp Giấy chứng nhận này, SBLAW giới thiệu để Quý khách hàng tham khảo.

 
VIỆN TIÊU CHUẨN

CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

VĂN PHÒNG MÃ SỐ MÃ VẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày    tháng    năm 2018

 

 

PHIẾU BIÊN NHẬN HỒ SƠ

Doanh nghiệp:

Địa chỉ:

 

Nội dung hồ sơ:

[  ]       Đăng ký mã số doanh nghiệp GS1

[  ]       Đăng ký mã số địa điểm toàn cầu GLN

[  ]       Đăng ký mã số GTIN-8

[  ]       Đăng ký mã số UPC

[  ]       Xác nhận sử dụng mã nước ngoài

[  ]       Đổi/Cấp lại Giấy chứng nhận

[  ]       Đề nghị thu hồi ………………

[  ]       Khác: ……………………………………………………………

Tình trạng hồ sơ: ………………………………………………………………………

Ngày nhận:        ……………………………                Ngày hẹn trả hồ sơ: …………..

Người tiếp nhận hồ sơ:            ……………………….          Ký tên:
            Doanh nghiệp cử ông/bà:

Họ & tên: Nguyễn Thị Hồng Duyên

Số CMND: 132257268

Email: duyen.nguyen@sblaw.com.vn

Chức vụ: Nhân viên

Công ty: Luật TNHH SBLAW

Điện thoại: 0389074115

đại diện cho doanh nghiệp đến nhận hồ sơ và nghe hướng dẫn sử dụng MSMV.

* Chú ý: vui lòng mang theo phiếu biên nhận, bổ sung giấy tờ liên quan (trường hợp hồ sơ không đầy đủ), phí …..…………………… đồng   khi đến nhận hồ sơ.

Ngày    tháng     năm 2018

Đại diện doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

Giám đốc

…../……/2018

Ký nhận hồ sơ

Văn phòng Mã số mã vạch – Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam.

Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: 04.3 8361463; Fax: 04.3 7562444

Email: info@gs1vn.org.vn; Website: www.gs1vn.org.vn

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan