Doanh nghiệp có phải bắt buộc Đăng ký mã số mã vạch không

702

Doanh nghiệp có phải bắt buộc Đăng ký mã số mã vạch (MSMV) cho hàng hóa không?

Đối với hàng hóa, doanh nghiệp không bắt buộc phải đăng ký mã số mã vạch.

Tại Việt Nam, hiện nay việc sử dụng mã số mã vạch là không bắt buộc mà tùy theo nhu cầu của người sử dụng khi thấy cần phải sử dụng mã số mã vạch để tạo thuận lợi cho công tác quản lý, Kinh doanh của doanh nghiệp mình.

 

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn