Doanh nghiệp có phải bắt buộc Đăng ký mã số mã vạch không

Doanh nghiệp có phải bắt buộc Đăng ký mã số mã vạch (MSMV) cho hàng hóa không?

Đối với hàng hóa, doanh nghiệp không bắt buộc phải đăng ký mã số mã vạch.

Tại Việt Nam, hiện nay việc sử dụng mã số mã vạch là không bắt buộc mà tùy theo nhu cầu của người sử dụng khi thấy cần phải sử dụng mã số mã vạch để tạo thuận lợi cho công tác quản lý, Kinh doanh của doanh nghiệp mình.

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan