BẢNG ĐĂNG KÝ DANH MỤC SẢN PHẨM SỬ DỤNG MÃ GTIN

 SBLAW giới thiệu BẢNG ĐĂNG KÝ DANH MỤC SN PHẨM SỬ DỤNG MàGTIN để Quý khách hàng tham khảo.

 

 

 

Tên Tổ chc/Doanh nghip                                              CÔNG TY CỔ PHẦN

  doanh nghiệp:                                                                                          893………………………………………

Số giy chứng nhn:                                                          ……………………………………………

 

 


 

TT

 

 

 

Tên sn phm

 

 

 

vt phẩm/ thùng

 

 

 

GTIN

 

(Global Trade Item Number)

Mô tả sản phẩm

(Đc điểm, loại sn phm, bao gói,

số lượng, khối lượng, kích thước …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                               ( tên và đóng dấu) 


Tổng cng: ………………..... loại vt phẩm ………….. loại thùng.

 

.

Vĩnh Phúc, ngày………. tháng…….. năm……….

 

LÃNH ĐẠO TỔ

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan

Bí mật kinh doanh là gì

SBLAW trả lời câu hỏi: Bí mật kinh doanh là gì? Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư

Đăng ký nhãn hiệu cho cá nhân

SBLAW giải đáp: Đăng ký nhãn hiệu cho cá nhân có được không? Đây là câu hỏi dành cho những người đang chuẩn bị cho