Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN

[Baohothuonghieu.com] SBLAW giới thiệu BẢNG ĐĂNG KÝ DANH MỤC SẢN PHẨM SỬ DỤNG MàGTIN để Quý khách hàng tham khảo

Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN

Tên Tổ chc/Doanh nghip                                              CÔNG TY CỔ PHẦN

 Mã doanh nghiệp:                                                                                          893.............................................

Số giy chứng nhn:                                                          ...................................................

TT

 

Tên sn phm

 

Mã vt phẩm/ thùng

 

Mã GTIN

(Global Trade Item Number)

Mô tả sản phẩm

(Đc điểm, loại sn phm, bao gói,

số lượng, khối lượng, kích thước ...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               (tên và đóng dấu)

 

Tổng cng: ....................... loại vt phẩm .............. loại thùng.

 

Vĩnh Phúc, ngày…….... tháng........ năm..........

LÃNH ĐẠO TỔ

Tham khảo thêm >> Đăng ký mã số mã vạch

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan