BẢNG ĐĂNG KÝ DANH MỤC SẢN PHẨM SỬ DỤNG MÃ GTIN

188

 SBLAW giới thiệu BẢNG ĐĂNG KÝ DANH MỤC SN PHẨM SỬ DỤNG MàGTIN để Quý khách hàng tham khảo.

 

 

 

Tên Tổ chc/Doanh nghip                                              CÔNG TY CỔ PHẦN

  doanh nghiệp:                                                                                          893………………………………………

Số giy chứng nhn:                                                          ……………………………………………

 

 


 

TT

 

 

 

Tên sn phm

 

 

 

vt phẩm/ thùng

 

 

 

GTIN

 

(Global Trade Item Number)

Mô tả sản phẩm

(Đc điểm, loại sn phm, bao gói,

số lượng, khối lượng, kích thước …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                               ( tên và đóng dấu) 


Tổng cng: ………………..... loại vt phẩm ………….. loại thùng.

 

.

Vĩnh Phúc, ngày………. tháng…….. năm……….

 

LÃNH ĐẠO TỔ

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn