Thông báo về việc thống nhất áp dụng một số quy định tại Hiệp định CPTPP

Thông báo về việc thống nhất áp dụng một số quy định tại Hiệp định CPTPP

 SBLAW giới thiệu Thông báo về việc thống nhất áp dụng một số quy định tại Hiệp định CPTPP của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Sau đây là nội dung bản thông báo:

 Ngày 12/11/2018, Quốc hội Khóa 14, Kỳ họp thứ 6 đã phê chuẩn Hiệp định CPTPP theo Nghị quyết số 72/2018/QH14. Ngày 26/11/2018, Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand đã có văn bản số LGL/CPTPPD/2018-15 thông báo thời điểm Hiệp định CPTPP phát sinh hiệu lực với Việt Nam là ngày 14/01/2019.

Trên cơ sở quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật Điều ước quốc tế năm 2016 và Khoản 3 Điều 5 Luật Sở hữu trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Thông báo số 1926/TB-SHTT ngày 01/02/2019 về việc thống nhất áp dụng một số nghĩa vụ về sở hữu trí tuệ còn có sự khác biệt giữa Hiệp định CPTPP với Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật liên quan trước khi các nghĩa vụ này được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật.

Toàn văn Thông báo số 1926/TB-SHTT được đăng tải tại đây.

banquyen/userfiles/Thong bao ap dung CPTPP trong Cuc_Final.pdf

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Thông tư 10/2016/TT-BVHTTDL

Sửa đổi một số điều của thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao và