Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung, chấm dứt hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT?

SBLAW giải đáp: Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung, chấm dứt hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT?

 SBLAW giới thiệu Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung, chấm dứt hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT như sau:

 

Đăng ký mở tài khoản

 

 

3 ngày

 

 

Phản hồi về việc 1) Cấp TK, hoặc 2) Từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin

 

 

Thực hiện đăng ký

 

 

7 ngày

 

 

Phản hồi về việc 1) Xác nhận đăng ký, hoặc 2) Yêu cầu khai báo lại hoặc bổ sung thông tin

 

 

Xác nhận đăng ký

 

 

5 ngày

 

 

Kể từ ngày nhận được hồ sơ giấy đầy đủ, hợp lệ

 

 

Sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký

 

 

7 ngày

 

 

Xác nhận thông tin sửa đổi, bổ sung (khi nhận được thông báo đầy đủ, chính xác, bao gồm cả tài liệu chứng minh sự thay đổi, nếu có)

 

Ghi chú:

- Hồ sơ đăng ký sẽ bị khóa nếu sau 30 ngày thương nhân, tổ chức không thực hiên theo yêu cầu bổ sung thông tin.

- Thương nhân, tổ chức phải gửi thông báo 7 ngày làm việc  trước khi ngừng hoạt động hoặc chuyển nhượng website 

- Thời gian đăng ký lại không vượt quá 30 ngày kể từ ngày nhận chuyển nhượng

Nguồn: http://online.gov.vn/FAQ.aspx?CateAlias=huong-dan-quy-trinh

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan