Ra mắt Ban vận động thành lập Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam

243

Ra mắt Ban vận động thành lập Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam

Ra mắt Ban vận động thành lập Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam

Ban Vận động thành lập Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam đã chính thức ra mắt tại Cục Xuất bản với 12 thành viên do ông Nguyễn Kiểm – Cục trưởng Cục Xuất bản làm trưởng ban.

Ban Vận động có nhiệm vụ thu hút sự chú ý của công chúng, sự tham gia, ủng hộ của giới tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, các chuyên gia bản quyền và các nhà quản lý trong nước; đồng thời tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các kỹ thuật quốc tế tiến tới hình thành và phát triển Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam, xây dựng một nền văn hóa đọc lành mạnh, góp phần định hướng cho người đọc tìm đến những tác phẩm có giá trị đích thực.

Doãn Hiền dddn.com.vn

»

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn