Quy trình thực hiện giám định

Quy trình thực hiện giám định: Sơ đồ quy trình tổng quát -> Quy trình tổng quát gồm 04 công đoạn -> Các bước tiếp nhận đơn -> Bước thụ lý Hồ sơ giám định -> Bước thực hiện các nội dung giám định -> Bước xử lý kết quả

1. Sơ đồ quy trình tổng quát

quy trinh tong quat

Quy trình tổng quát gồm 04 công đoạn:

Công đoạn 1: Tiếp nhận Đơn yêu cầu/trưng cầu giám định (tiếp nhận Đơn)

Công đoạn 2: Thụ lý Hồ sơ giám định (HSGĐ)

Công đoạn 3: Thực hiện các nội dung giám định

Công đoạn 4: Xử lý kết quả giám định


2. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CHI TIẾT

a. Công đoạn 1: Tiếp nhận đơn

Gồm 07 bước như sau:

Các bước tiếp nhận đơnCác bước tiếp nhận đơn

b. Công đoạn 2: Thụ lý Hồ sơ giám định

Gồm 05 bước như sau:

Bước thụ lý Hồ sơ giám định

Bước thụ lý Hồ sơ giám định

 

c. Công đoạn 3: Thực hiện các nội dung giám định

Gồm 07 bước như sau:

Bước thực hiện các nội dung giám định

Bước thực hiện các nội dung giám định

d. Công đoạn 4: Xử lý kết quả

Gồm 04 bước như sau:

Bước xử lý kết quả

Bước xử lý kết quả

Theo vipri.gov.vn

» Mẫu đơn yêu cầu giám định sở hữu công nghiệp

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan