Quy chế quản lý nhãn hiệu chứng nhận Diệp Hạ Châu Cát Tiên

UBND tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Diệp Hạ Châu Cát Tiên.

Mục đích của việc bàn hành này là nhằm tập hợp các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng cùng xây dựng, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp Hạ Châu Cát Tiên” thành một nhãn hiệu có uy tín của cộng đồng những người trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm Diệp hạ châu của huyện Cát Tiên.

Nhãn hiệu chứng nhận “Diệp Hạ Châu Cát Tiên” là nhãn hiệu đã được đăng ký độc quyền trong nước. Quy chế này quy định về quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận với tên gọi “Diệp Hạ Châu Cát Tiên” cho sản phẩm Diệp hạ châu tươi và Diệp hạ châu đã qua sơ chế, chế biến của loại cây dược liệu “Diệp Hạ Châu” được trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh trên địa bàn huyện Cát Tiên.

UBND tỉnh Lâm Đồng là chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận “Diệp Hạ Châu Cát Tiên” và giao cho UBND huyện Cát Tiên là cơ quan quản lý nhãn hiệu, thực hiện các nhiệm vụ sau:

· Đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu chứng nhận “Diệp Hạ Châu Cát Tiên” tại Cục Sở hữu trí tuệ.

· Quản lý, kiểm soát việc sử dụng và cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp Hạ Châu Cát Tiên” theo các quy định tại Quy chế này.

· Phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Diệp Hạ Châu Cát Tiên”.

Tổ chức, cá nhân trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm Diệp Hạ Châu trên địa bàn huyện Cát Tiên sẽ được cấp và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:

· Có hoạt động trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm Diệp Hạ Châu thực sự trên địa bàn huyện Cát Tiên và nằm trong phạm vi vùng chứng nhận theo Bản đồ - phụ lục 2 của Quy chế này.

· Tuân thủ các quy định trong suốt quá trình từ sản xuất, chế biến đến lưu thông nhằm đảm bảo sản phẩm có đặc tính, chất lượng quy định.

· Cam kết tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các nội dung trong Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp Hạ Châu Cát Tiên” trong quá trình sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

· Được cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp Hạ Châu Cát Tiên”.

Đối với công tác quản lý việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, UBND huyện Cát Tiên có thể kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc sử dụng nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận để nhằm duy trì và đảm bảo những tiêu chuẩnvà đặc tính riêng của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Diệp Hạ Châu Cát Tiên”. Ngoài ra công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm được UBND huyện Cát Tiên sẽ cùng tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu lấy mẫu sản phẩm để đánh giá chất lượng định kì hàng năm. Trong trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ về chất lượng của sản phẩm mang nhãn hiệu, UBND huyện Cát Tiên có quyền đột xuất yêu cầu tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu lấy mẫu để kiểm tra, đánh giá chất lượng của sản phẩm.

Cơ chế giải quyết tranh chấp về nhãn hiệu chứng nhận:

· Đối với các tranh chấp xảy ra trong nội bộ giữa các thành viên thì UBND huyện Cát Tiên chịu trách nhiệm chủ trì giải quyết.

· Đối với các tranh chấp về nhãn hiệu chứng nhận với bên ngoài thì UBND huyện Cát Tiên đại diện đứng ra giải quyết theo quy định của pháp luật.

· Đối với các tranh chấp giữa UBND huyện Cát Tiên với các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sẽ do cơ quan chuyên môn quản lý về sở hữu trí tuệ của UBND tỉnh Lâm Đồng giải quyết lần đầu và UBND tỉnh Lâm Đồng giải quyết lần cuối.

» Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan