Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho Hiệp hội cao su Việt Nam

Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho Hiệp hội cao su Việt Nam

SBLAW đăng ký bảo hộ thành công nhãn hiệu chứng nhận cho Hiệp hội cao su Việt Nam.

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Cục sở hữu trí tuệ (NOIP) đã ra Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho Hiệp hội cao su Việt Nam.

Nhãn hiệu này đã được các luật sư của SBLAW tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc làm việc với cơ quan chức năng nhằm đăng ký và bảo hộ thành công tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Xin chúc mừng Hiệp hội cao su Việt Nam và các thành viên hiệp hội, ngay khi được cấp, các thành viên Hiệp hôi có thể sử dụng nhãn hiệu này trong hoạt động kinh doanh của mình.

Đây là hình ảnh của nhãn hiệu:

Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận

Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận

» Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan