Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho Hiệp hội cao su Việt Nam

424

Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho Hiệp hội cao su Việt Nam

SBLAW đăng ký bảo hộ thành công nhãn hiệu chứng nhận cho Hiệp hội cao su Việt Nam.

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Cục sở hữu trí tuệ (NOIP) đã ra Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho Hiệp hội cao su Việt Nam.

Nhãn hiệu này đã được các luật sư của SBLAW tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc làm việc với cơ quan chức năng nhằm đăng ký và bảo hộ thành công tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Xin chúc mừng Hiệp hội cao su Việt Nam và các thành viên hiệp hội, ngay khi được cấp, các thành viên Hiệp hôi có thể sử dụng nhãn hiệu này trong hoạt động kinh doanh của mình.

Đây là hình ảnh của nhãn hiệu:

Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận

Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận

» Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn