Nhãn hiệu nổi tiếng theo Công ước Paris

Nhãn hiệu nổi tiếng theo Công ước Paris

SBLAW tư vấn Nhãn hiệu nổi tiếng theo Công ước Paris.

- Nhãn hiệu được mặc nhiên coi là nổi tiếng nếu luật quốc gia cho phép điều đó

- Nhãn hiệu được coi là nổi tiếng nếu theo đề nghị của bên có liên quan, các nước thành viên của Liên minh có trách nhiệm từ chối hoặc huỷ bỏ đăng ký, ngăn cấm việc sử dụng nhãn hiệu mà nhãn hiệu đó là sự sao chép, bắt chước, biên dịch, và có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được cơ quan có thẩm quyền của nước đăng ký hoặc nước sử dụng coi là nhãn hiệu nổi tiếng tại nước đó của người được Công ước cho hưởng lợi thế sử dụng nhãn hiệu đó trên các loại hàng hoá giống hoặc tương tự

- Thời hạn được yêu cầu hủy bỏ nhãn hiệu nổi tiếng là không ít hơn 5 năm kể từ ngày đăng ký nhãn hiệu

- Nếu việc sử dụng nhãn hiệu hay đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu thì không quy định thời hạn hủy bỏ với những nhãn hiệu đó

» Ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng theo luật Việt Nam

Dịch vụ ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan