QUI TRÌNH ĐĂNG KÍ BẢO HỘ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

QUI TRÌNH ĐĂNG KÍ BẢO HỘ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

Luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW tư vấn về quy trình đăng ký nhãn hiệu trong tiểu phẩm Hiểu đúng làm đúng của truyền hình quốc hội.

Anh Trọng với anh Tú muốn làm sản phẩm thuốc giảm cân. Sau khi bào chế thành công, anh Trọng đã đến luật sư xin tư vấn về sản phẩm của mình.

  Luật sư tư vấn:

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ hiện hành, thủ tục đăng ký nhãn hiệu được thực hiện như sau:

A.          Thành phần đơn đăng ký:

  • Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;
  • Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; trường hợp đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận thì ần có thêm Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;
  • Giấy uỷ quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;
  • Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;
  • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
  • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

B.          Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp đơn đăng ký

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp chỉ được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp tiếp nhận nếu có ít nhất các thông tin và tài liệu sau đây:

-            Tờ khai đăng ký nhãn hiệu, trong đó có đủ thông tin để xác định người nộp đơn và mẫu nhãn hiệu, danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu;

-            Chứng từ nộp lệ phí nộp đơn.

  Ngày nộp đơn là ngày đơn được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận.

Bước 2.  Thẩm định hình thức đơn đăng ký

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định hình thức để đánh giá tính hợp lệ của đơn. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bị coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:

a)           Đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức;

b)          Đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được bảo hộ;

c)           Người nộp đơn không có quyền đăng ký, kể cả trường hợp quyền đăng ký cùng thuộc nhiều tổ chức, cá nhân nhưng một hoặc một số người trong số đó không đồng ý thực hiện việc nộp đơn;

d)          Đơn được nộp trái với quy định về cách thức nộp đơn;

đ)          Người nộp đơn không nộp phí và lệ phí.

Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn

Bước 3. Công bố đơn hợp lệ

Đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

  Bước 4. Thẩm định nội dung

Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn.

  Bước 5. Cấp văn bằng bảo hộ, đăng bạ

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp không thuộc các trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hộ và người nộp đơn nộp lệ phí thì Cục Sở hữu trí tuệ quyết định cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

C.          Cách thức thực hiện

  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan