Phí đăng ký mã số mã vạch

Phí đăng ký mã số mã vạch

Bảng giá phí đăng ký mã số mã vạch. Trong hệ thống mã số EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (EAN-13) và loại kia sử dụng 8 con số (EAN-8)

Mã số EAN-13 gồm 13 con số có cấu tạo như sau:

Mã quốc gia + Mã doanh nghiệp + Mã mặt hàng + số kiểm tra

Cấu tạo mã số mã vạch

Từ trái sang phải

+ Mã quốc gia: hai hoặc ba con số đầu

+ Mã doanh nghiệp: có thể gồm từ bốn, năm hoặc sáu con số

+ Mã mặt hàng: có thể là năm, bốn, hoặc ba con số tùy thuộc vào mã doanh nghiệp

+ Số cuối cùng là số kiểm tra

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH:

+ Giấy phép kinh doanh: 2 bản (sao y công chứng)

+ Danh sách sản phẩm: 2 bản

+ Bảng đăng ký sử dụng mã vạch: 2 bản

THỜI GIAN CẤP MÃ VẠCH:

+ 2 ngày cấp Mã số mã vạch

+ Cấp giấy chứng nhận chính thức sau 1 tháng.

BIỂU PHÍ Mã EAN-13

CHI PHÍ ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH SẢN PHẨM:

Bảng Phí dịch vụ đăng ký mã số mã vạch:

– Phí đăng ký mã số mã vạch dưới 100 mã sản phẩm: 4.000.000VNĐ

Mức phí phải nộp cho lần đầu đăng ký gồm:

+ Phí dịch vụ, nhà nước đăng ký mã số mã vạch: 4.000.000VNĐ

+ Phí duy trì loại dưới 100 sản phẩm nộp năm đầu tiên: 500.000VNĐ

+ Phí trên chưa bao gồm 10% VAT.

(Trường hợp nộp đơn từ tháng 7 đến tháng 12 thì phí duy trì năm đầu tiên bằng 50%.

Ví dụ: Phí duy trì loại dưới 100 sản phẩm nộp cùng của năm đầu còn: 250.000đ, Tổng mức phí đăng ký mã vạch còn: 4.250.000 đồng)


» Đăng ký mã số mã vạch cho hộ kinh doanh

Lựa chọn số lượng sản phẩm: Để biết phí duy trì nộp hàng năm theo loại mã doanh nghiệp:

+ Mã doanh nghiệp GS1 loại 10 số:

Phí duy trì 500.000VNĐ/năm (Sử dụng được dưới 100 loại mã sản phẩm)

+ Mã doanh nghiệp GS1 loại 9 số:

Phí duy trì 800.000VNĐ/năm (Sử dụng được dưới 1000 loại mã sản phẩm)

+ Mã doanh nghiệp GS1 loại 8 số:

Phí duy trì 1.500.000VNĐ/năm (Sử dụng được dưới 10.000 loại mã sản phẩm)

+ Mã doanh nghiệp GS1 loại 7 số:

Phí duy trì 2.000.000VNĐ/năm (Sử dụng được dưới 100.000 loại mã sản phẩm)

Phí duy trì sử dụng mã số mã vạch (MSMV) phải nộp trước 30/6 hàng năm cho Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Trên đây là bảng giá đăng ký mã vạch hãy liên hệ với chúng tôi khi có thắc mắc về chi phí đăng ký mã số mã vạch, lựa chọn loại mã để áp dụng cho doanh nghiệp.

» mã số mã vạch các nước

» Mã số mã vạch

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch:

Gửi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Liệt kê sản phẩm để áp mã vạch qua email để làm thủ tục xin cấp mã vạch.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan