Mẫu quy chế cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

SBLAW cung cấp mẫu quy chế cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

 

Tên thương nhân/tổ chức

 

——————

 

Số:  ………………..  

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

————————————

 

 

QUY CHẾ MẪU

 

 

…….., ngày    tháng    năm 20..   

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE/ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT [TÊN WEBSITE/ỨNG DỤNG]

-          Nêu các mục đích và nguyên tắc của Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

-          Các quy định, định nghĩa, tên gọi trên Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, phân loại thành viên trên Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, v.v...

Lưu ý: Các quy trình mô tả các bước cụ thể, có hình ảnh minh họa

1.    Quy trình dành cho người mua hàng/sử dụng dịch vụ;

2.    Quy trình dành cho người đối tác (người bán hàng, nhà cung cấp…);

3.    Quy trình giao nhận vận chuyển;

4.    Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng;

5.    Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

6.    Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm;

7.    Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại;

………………..

Lưu ý:

-          Ban quản lý Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT cần làm rõ các bước, có quy trình cụ thể kèm theo.

-          Các website có các mô hình đặc thù khác nhau cần mô tả các quy trình giao dịch phù hợp.

-          Đối với website Đấu giá trực tuyến cần làm rõ và tuân thủ các quy định tại Điều 48 đến Điều 51 Nghị định 52/2013/NĐ-CP

1.    Thanh toán giữa người mua – người bán (khách hàng và đối tác..)

2.    Thanh toán giữa đối tác (người bán, nhà cung cấp…) và Ban quản lý Website/ứng dụng

-    Lưu ý: Ban quản lý Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT đưa ra các phương thức thanh toán, Thành viên có thể tham khảo và lựa chọn áp dụng nếu phù hợp.

-    Ban quản lý Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT cần cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin quan trọng cần biết trước khi tham gia giao dịch thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ trên Website/ứng dụng, đảm bảo Người tiêu dùng mua hàng hóa được an toàn.

-    Ban quản lý Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT đưa ra cơ chế/phương án/giải pháp bảo đảm an toàn giao dịch. Đối với Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT có chức năng thanh toán trực tuyến, Ban quản lý sàn phải nêu rõ cơ chế bảo mật thanh toán của khách hàng, xử lý khiếu nại và đền bù thiệt hại trong trường hợp thông tin thanh toán của khách hàng qua website bị thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho khách hàng.

-     Chi tiết xem tại Điều  68 đến Điều 73 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

-     Nội dung này cần thống nhất với Mục II.3.e trong Đề án hoạt động

-    Nêu rõ trách nhiệm của thành viên sử dụng dịch vụ của Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử: ví dụ các quy định cấm liên quan đến việc đăng tải sản phẩm/dịch vụ (cần cung cấp danh sách các sản phẩm cấm giao dịch), quy định về sử dụng dịch vụ, quy định về việc cung cấp thông tin chính xác.

-    Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website.

-    Lưu ý:  Tham khảo thêm một số hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo tại Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 và Nghị định 59/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

-    Cần tham khảo và thống nhất với nội dung Mục II.3.f  Quy định về quản lý/kiểm soát thông tin trên website/ứng dụng trong Đề án hoạt động

-    Trách nhiệm của Ban quản lý Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử khi có phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm…

-          Thống nhất với mục IV.1 trong Đề án hoạt động

-          Thống nhất với mục IV.2 và IV.3 trong Đề án hoạt động

Địa chỉ liên lạc chính thức của Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT [Tên Website/ứng dụng]:

·    Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử [Tên Website/ứng dụng]

·    Công ty/Tổ chức      :

·    Địa chỉ:

·    Tel:               Fax:                             Email:

·    Hotline:

 

 

 

 

 

 

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY

CHỨC DANH

 

 

 

Ký và đóng dấu

 

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan