Mẫu đơn đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

SBLAW giới thiệu: Mẫu đơn đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

 Mẫu đơn đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

 

TÊN THƯƠNG NHÂN,

TỔ CHỨC

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Số: ..............

 

 

..........., ngày .... tháng .... năm ........

 

 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 

Kính gửi: Cục TMĐT và KTS - Bộ Công Thương

1. Thông tin về thương nhân, tổ chức

- Tên thương nhân, tổ chức:

- Tên giao dịch (nếu có):

- Tên và chức danh người đại diện thương nhân/tổ chức:

- Địa chỉ:

-  Điện thoại:                               Fax:                      Email:

- Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư:

Ngày cấp:                                   Nơi cấp:

2. Thông tin về ứng dụng:

a. Tên và địa chỉ lưu trữ hoặc tải ứng dụng:

 

STT

 

 

 

Tên ứng dụng1

 

 

 

Địa chỉ lưu trữ hoặc tải ứng dụng2

 

 

 

Logo

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Loại hình dịch vụ cung cấp trên ứng dụng:

 • Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử
 • Dịch vụ khuyến mại trực tuyến
 • Dịch vụ đấu giá trực tuyến
 • Dịch vụ khác (đề nghị nêu rõ:......................................................................)

c. Các loại hàng hóa hoặc dịch vụ chủ yếu được giao dịch trên ứng dụng:

 

 

 •      Hàng điện tử, gia dụng

 

 •      Máy tính, điện thoại, thiết bị văn phòng

 

 • Ô tô, xe máy, xe đạp

 

 • Thời trang, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe

 

 • Công nghiệp, xây dựng

 

 • Thiết bị nội thất, ngoại thất

 

 • Bất động sản

 

 

 • Sách, văn phòng phẩm

 

 • Hoa, quà tặng, đồ chơi

 

 • Thực phẩm, đồ uống

 

 • Dịch vụ lưu trú và du lịch

 

 • Dịch vụ việc làm

 

 • Dịch vụ khác

 

 • Hàng hóa khác (đề nghị nêu ....)

 

 

 

Nơi nhận:

 

- Như trên;

 

- Cơ quan chủ quản (nếu có);

 

- Lưu:

 

 

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

 

___________

1 Ví dụ: Tên ứng dụng: Sàn giao dịch ABC

2 Ví dụ: Địa chỉ lưu trữ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sangiaodichabc

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
 • Điện thoại - Chat Zalo
 • Email address
Tin tức liên quan