Lập Website Cá Nhân Chia Sẽ Thông Tin Du Lịch

 SBLAW trả lời câu hỏi về lập Website Cá Nhân Chia Sẽ Thông Tin Du Lịch

 

Lập Website Cá Nhân Chia Sẽ Thông Tin Du Lịch

 

Câu hỏi: Chào công ty Luật SBLAW,

Hiện tại tôi đang có dự định lập 1 trang Website chuyên về giới thiệu các địa điểm du lịch tại Việt Nam. Trong trang web các mục như sau:

 

 

 

  • Mục thông tin du lịch tổng hợp được dịch từ báo nước ngoài (từ các trang web du lịch nổi tiếng nước ngoài, có dẫn nguồn).
  • Mục Video và Bài đánh giá về các địa điểm du lịch của Việt Nam do tôi tự quay, tự sản xuất.
  • Mục Diễn Đàn để chia sẽ kinh nghiệm du lịch của cộng đồng.

Với các nội dung trong trang web như vậy, tôi có cần phải đăng ký không và đăng ký dưới hình thức nào? Nhờ Luật sư tư vấn để tôi có thể liên hệ và tiến hành đăng ký?

Hiện tại tôi chưa lập Web, vậy nếu đăng ký thì tôi phải lập web trước rồi mới đăng ký phải không?

Xin chân thành cảm ơn công ty Luật SBLAW và hi vọng được hợp tác tốt trong thời gian tới.

Trả lời: Về vấn đề anh hỏi, SBLAW trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định 72/2013/NĐ-CP: Trang thông tin điện tử cá nhân là trang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập hoặc thiết lập thông qua việc sử dụng dịch vụmạngxã hội để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác vàkhông cung cấp thông tin tổng hợp.

Trang thông tin điện tử cá nhân không cần đăng ký xin cấp phép.

Tuy nhiên, theo thông tin mà bạn cung cấp, bạn muốn lập trang web, trong đó có Mục thông tin du lịch tổng hợp được dịch từ báo nước ngoài (từ các trang web du lịch nổi tiếng nước ngoài, có dẫn nguồn).

Đây là trang web thông tin tổng hợp, bởi vậy bạn phải thực hiện thủ tục xin cấp phép hoạt động theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 và Khoản 4 Điều 23 Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

1. Điều kiện xin giấy phép thiết lập trang tin thông tin điện tử tổng hợp:

- Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

- Có tổ chức, nhân sự đáp ứng theo quy định tại Điều 23a Nghị định này;

- Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và đáp ứng quy định tại Điều 23b Nghị định này;

- Đáp ứng các Điều kiện về kỹ thuật theo quy định tại Điều 23c Nghị định này;

- Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và quản lý thông tin theo quy định tại Điều 23d Nghị định này.

2. Trình tự thực hiện:

-   Tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp gửi hồ sơ đề nghị tới Sở Thông tin và Truyền thông.

-   Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Trường hợp từ chối, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

-   Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của các cơ quan báo chí địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thẩm định và chuyển hồ sơ kèm theo văn bản đề nghị cấp giấy phép đến Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử xem xét cấp phép theo quy định của phápluật. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm:

-  Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (theo mẫu);

Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13); Điều lệ hoạt động (đối với các tổ chức hội, đoàn thể).

Quyết định thành lập hoặc Điều lệ hoạt động phải có chức năng nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp;

- Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép, bao gồm các nội dung chính: Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin, các chuyên mục dự kiến; nguồn tin chính thức, bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính; phương án nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm bảo đảm hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp phù thuộc với các quy định tại Điểm b, c, d, đ Khoản 5 Điều 23 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP; thông tin địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam;

Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan