Hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch

304
Hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch

Hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch, Bản đăng ký sử dụng MSMV theo mẫu quy định;

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác;

+ Giấy phép kinh doanh: 2 bản (sao y công chứng)

2. Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu

+ Bảng đăng ký sử dụng mã vạch: 2 bản  Đang lý mã số mã vạch

3. Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam (Mạng GEPIR) theo mẫu quy định

+ Danh sách sản phẩm: 2 bản Đang lý mã số mã vạch

» Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn