Hướng dẫn viết bản mô tả sản phẩm áp Mã số mã vạch

Hướng dẫn viết bản mô tả sản phẩm áp Mã số mã vạch. Khi đăng ký sử dụng mã số mã vạch ngoài các thông thin về doanh nghiệp thì cần phải liệt kê sản phẩm để áp mã vạch cho phù hợp.

A/C liệt kê các sn phẩm hin ti và sp ti có nhu cầu gán mã vch.


Cột Tên sn phẩm: Ghi tên và nhãn hiu sn phm.


Ct Mô t sn phẩm: Ghi đc đim của sn phm như mu sc, mùi v, loai bao gói (túi ni long, chai nha, hp sắt, hp giy), đo lưng (trng lưng, dung tích).

Lưu ý: Mi loi sn phẩm có đc đim khác nhau như dung tích, quy cách đóng i, trng lưng hoặc chng loi sn phẩm... khác nhau thì kê thành tng dòng riêng. Nếu sn phm có đóng thùng cha nhiu sn phm và gán mã vch lên thì kê khai dưi sn phm cha trong thùng.

Ví dụ: Viết bản mô tả sản phẩm

TT

Tên sản phẩm

Mô tả sản phẩm

1

Rưu trng

Đóng chai TT, nồng đ 29%V, 500 ml

1.1

Thùng đng (nếu gán mã)

12 chai/thùng

1.2

Thùng đng (nếu gán mã)

24 chai/thùng

2

Rưu trng

Đóng chai TT, 39%V, 750 ml

2.1

Thùng đng

12 chai/thùng

2.2

Thùng đng

24 chai/thùng

3

 

 

3.1

 

 

3.2

 

 

» Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan