Giá trị của Thư chấp thuận (Letter of Consent)

SBLAW tư vấn về giá trị của Thư chấp thuận (Letter of Consent)

Giá trị của Thư chấp thuận (Letter of Consent)

Trong quá trình thẩm định nội dung, khi một nhãn hiệu bị từ chối đăng ký do trùng hay tương tự với một nhãn hiệu của người khác có ngày ưu tiên sớm hơn hoặc đã được cấp văn bằng bảo hộ, một trong những cách để vượt qua thông báo từ chối đăng ký là xin Thư chấp thuận (Letter of Consent) từ chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng.

Trong Letter of Consent này, hai bên sẽ thỏa thuận phạm vi cho phép và nhóm sản phẩm dịch vụ mà chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng sẽ cấp phép.

Để đạt được Letter of Consent này, chủ đơn cần có quá trình đàm phán để xin chấp thuận, S&B Law có thể hỗ trợ chủ đơn trong quá trình liên hệ, đàm phán và soạn thảo Letter of Consent giúp khách hàng.

 

» Sửa đổi nội dung nhãn hiệu

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan