Đề xuất của hoa kỳ về bảo hộ sáng chế trong hiệp định đối tác xuyên thái bình dương

Đề xuất của hoa kỳ về bảo hộ sáng chế trong hiệp định đối tác xuyên thái bình dương

Những đề xuất của hoa kỳ về bảo hộ sáng chế trong hiệp định đối tác xuyên thái bình dương và những  vấn đề đặt ra với việt nam. Abstract: Bảo hộ sáng chế là một trong những vấn đề sở hữu trí tuệ (SHTT) mà Hoa Kỳ đặc biệt chú ý trong các Hiệp định thương mại song phương và đa phương mà quốc gia này ký kết.

Không tham gia từ vòng đầu trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhưng những đề xuất của Hoa Kỳ về quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là những điều khoản liên quan đến bằng sáng chế được đánh giá là chứa đựng nhiều tham vọng, là bước tiến so với khung pháp luật quốc tế hiện tại về quyền SHTT, vượt xa những quy định đơn giản ban đầu của về SHTT trong chương 10 của TPP. Bài viết sẽ phân tích đề xuất của Hoa Kỳ về sáng chế, so sánh tương quan với các hiệp định thương mại tự do song phương và với hệ thống pháp luật của một số nước, đưa ra một số kiến nghị cho Việt Nam khi tham gia đàm phán TPP về các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ (SHTT).

TS Lê Thị Thu Hà

»

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan