Đăng ký sở hữu trí tuệ Quốc tế thì chi phí bao nhiêu?

Câu hỏi: Các luật sư SB law có thể trợ giúp thông tin sơ bộ về chi phí đăng ký sở hữu trí tuệ Quốc tê và phí duy trì được không?

Trả lời: Để có thể cung cấp thông tin về chi phí đăng ký sở hữu trí tuệ quốc tế và phí duy trì, doanh nghiệp cần xác định các vấn đề sau:

Tài sản sở hữu trí tuệ nào mà doanh nghiệp sở hữu và muốn bảo hộ và duy trì quốc tế.

Nếu là nhãn hiêu, sang chế, kiểu dáng công nghiệp thì cần phải đăng ký thì mới được bảo hộ. Còn nếu là bản quyền tác giả thì nhiều quốc gia quy định là không cần đăng ký vẫn có thể bảo hộ.

Doanh nghiệp cũng cần xác định là phạm vi quốc tế gồm những quốc gia nào? Thế giới có hơn 200 quốc gia, nếu đăng ký tại tất cả các nước thì chi phí rất lớn, vì vậy, doanh nghiệp cần xác định thị trường trọng điểm mà mình muốn đăng ký.

» Đăng ký Sở hữu trí tuệ

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan