Đăng ký sở hữu trí tuệ Quốc tế thì chi phí bao nhiêu?

338

Câu hỏi: Các luật sư SB law có thể trợ giúp thông tin sơ bộ về chi phí đăng ký sở hữu trí tuệ Quốc tê và phí duy trì được không?

Trả lời: Để có thể cung cấp thông tin về chi phí đăng ký sở hữu trí tuệ quốc tế và phí duy trì, doanh nghiệp cần xác định các vấn đề sau:

Tài sản sở hữu trí tuệ nào mà doanh nghiệp sở hữu và muốn bảo hộ và duy trì quốc tế.

Nếu là nhãn hiêu, sang chế, kiểu dáng công nghiệp thì cần phải đăng ký thì mới được bảo hộ. Còn nếu là bản quyền tác giả thì nhiều quốc gia quy định là không cần đăng ký vẫn có thể bảo hộ.

Doanh nghiệp cũng cần xác định là phạm vi quốc tế gồm những quốc gia nào? Thế giới có hơn 200 quốc gia, nếu đăng ký tại tất cả các nước thì chi phí rất lớn, vì vậy, doanh nghiệp cần xác định thị trường trọng điểm mà mình muốn đăng ký.

» Đăng ký Sở hữu trí tuệ

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn