Đăng ký nhãn hiệu tại khu vực Châu Mỹ

Đăng ký nhãn hiệu tại khu vực Châu Mỹ[Baohothuonghieu.com] - Đăng ký nhãn hiệu tại khu vực Châu mỹ là cách hữu ích nhất giúp các cá nhân, tổ chức có thể bảo hộ cho thương hiệu, nhãn hiệu của mình tại các quốc gia thuộc khu vực Châu mỹ để phát triển thị trường

Sau đây, S&B Law giới thiệu về thủ tục và lệ phí tra cứu, đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ tại các quốc gia này.

 

 

Quốc gia

 

 

Phí tra cứu

 

Phí nộp đơn Phí cấp bằng Phí gia hạn
Nhóm đầu tiên Nhóm bổ sung Nhóm đầu tiên Nhóm bổ sung Nhóm đầu tiên Nhóm bổ sung Nhóm đầu tiên
Anguilla Anguilla  

550

 

 

400

 

 

1.150

 

 

580

 

 

Free

 

 

Free

 

 

N/A

 

Antigua Antigua  

720

 

 

425

 

 

1.230

 

 

635

 

 

Free

 

 

Free

 

 

N/A

 

Argentina Argentina  

Free

 

 

Free

 

 

550

 

 

550

 

 

Free

 

 

Free

 

 

650

 

Aruba Aruba  

770

 

 

265

 

 

1.275

 

 

265

 

 

Free

 

 

Free

 

 

N/A

 

Bahamas Bahamas  

600

 

 

Free

 

 

1.400

 

 

960

 

 

Free

 

 

Free

 

 

N/A

 

Barbados Barbados  

420

 

 

390

 

 

1.950

 

 

1.900

 

 

Free

 

 

Free

 

 

N/A

 

Belize Belize  

305

 

 

305

 

 

925

 

 

440

 

 

Free

 

 

Free

 

 

N/A

 

Bermuda Bermuda  

370

 

 

370

 

 

1.340

 

 

Free

 

 

1.190

 

 

Free

 

 

N/A

 

Bolivia Bolivia  

288

 

 

266

 

 

922

 

 

789

 

 

Free

 

 

Free

 

 

N/A

 

Brazil Brazil  

Free

 

 

Free

 

 

660

 

 

620

 

 

888

 

 

888

 

 

1.126

 

British Virgin Islands (UK) British Virgin Islands (UK)  

482

 

 

Free

 

 

1.052

 

 

245

 

 

Free

 

 

Free

 

 

N/A

 

Canada Canada  

Free

 

 

Free

 

 

980

 

 

Free

 

 

600

 

 

Free

 

 

1.100

 

Caribbean Netherlands Caribbean Netherlands  

N/A

 

 

N/A

 

 

800

 

 

280

 

 

N/A

 

 

N/A

 

 

N/A

 

Cayman Island Cayman Island  

530

 

 

490

 

 

1.200

 

 

430

 

 

Free

 

 

Free

 

 

N/A

 

Chile Chile  

Free

 

 

Free

 

 

650

 

 

550

 

 

440

 

 

440

 

 

1.050

 

Colombia Colombia  

120

 

 

120

 

 

870

 

 

870

 

 

250

 

 

250

 

 

1.095

 

Costa Rica Costa Rica  

280

 

 

260

 

 

728

 

 

685

 

 

Free

 

 

Free

 

 

N/A

 

Cuba Cuba  

465

 

 

370

 

 

1.460

 

 

1.005

 

 

675

 

 

Free

 

 

N/A

 

Curaçao Curaçao  

840

 

 

290

 

 

1.400

 

 

340

 

 

Free

 

 

Free

 

 

N/A

 

Dominica Dominica  

480

 

 

315

 

 

1.375

 

 

675

 

 

Free

 

 

Free

 

 

N/A

 

Dominican Republic Dominican Republic  

261

 

 

261

 

 

705

 

 

598

 

 

Free

 

 

Free

 

 

N/A

 

Ecuador Ecuador  

260

 

 

260

 

 

620

 

 

620

 

 

Free

 

 

Free

 

 

N/A

 

El Salvador El Salvador  

192

 

 

192

 

 

785

 

 

785

 

 

Free

 

 

Free

 

 

785

 

Grenada Grenada  

530

 

 

450

 

 

1.900

 

 

1.300

 

 

Free

 

 

Free

 

 

N/A

 

Guatemala Guatemala  

210

 

 

210

 

 

597

 

 

597

 

 

Free

 

 

Free

 

 

628

 

Guyana Guyana  

400

 

 

400

 

 

850

 

 

850

 

 

450

 

 

450

 

 

N/A

 

Haiti Haiti  

380

 

 

330

 

 

865

 

 

675

 

 

Free

 

 

Free

 

 

N/A

 

Honduras Honduras  

255

 

 

245

 

 

710

 

 

675

 

 

410

 

 

410

 

 

N/A

 

Jamaica Jamaica  

550

 

 

425

 

 

1.200

 

 

415

 

 

395

 

 

Free

 

 

N/A

 

Mexico Mexico  

160

 

 

160

 

 

800

 

 

800

 

 

280

 

 

280

 

 

800

 

Montserrat Montserrat  

890

 

 

250

 

 

1.060

 

 

570

 

 

Free

 

 

Free

 

 

N/A

 

Nicaragua Nicaragua  

265

 

 

250

 

 

676

 

 

570

 

 

Free

 

 

Free

 

 

N/A

 

Panama Panama  

182

 

 

182

 

 

600

 

 

600

 

 

Free

 

 

Free

 

 

600

 

Paraguay Paraguay  

250

 

 

245

 

 

573

 

 

527

 

 

Free

 

 

Free

 

 

N/A

 

Peru Peru  

155

 

 

155

 

 

746

 

 

708

 

 

335

 

 

335

 

 

780

 

Puerto Rico Puerto Rico  

306

 

 

285

 

 

847

 

 

624

 

 

306

 

 

306

 

 

N/A

 

Sint Maarten Sint Maarten  

620

 

 

245

 

 

970

 

 

270

 

 

Free

 

 

Free

 

 

N/A

 

St. Kitts and Nevis St. Kitts and Nevis  

380

 

 

310

 

 

1.380

 

 

650

 

 

Free

 

 

Free

 

 

N/A

 

St. Lucia St. Lucia  

450

 

 

400

 

 

1.145

 

 

1.100

 

 

Free

 

 

Free

 

 

N/A

 

St. Vincent St. Vincent  

450

 

 

300

 

 

1.260

 

 

375

 

 

Free

 

 

Free

 

 

N/A

 

Suriname Suriname  

615

 

 

470

 

 

1.800

 

 

1.600

 

 

Free

 

 

Free

 

 

N/A

 

Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago  

430

 

 

250

 

 

1.280

 

 

330

 

 

Free

 

 

Free

 

 

N/A

 

Turks and Caicos Turks and Caicos  

700

 

 

640

 

 

1.800

 

 

1.000

 

 

Free

 

 

Free

 

 

N/A

 

Uruguay Uruguay  

180

 

 

164

 

 

893

 

 

715

 

 

Free

 

 

Free

 

 

670

 

USAUSA  

Free

 

 

Free

 

 

720

 

 

720

 

 

Free

 

 

Free

 

 

950

 

 

Venezuela Venezuela

 

--------------------------

 

 

200

 

 

200

 

 

670

 

 

670

 

 

690

 

 

690

 

 

610

 

Tham khảo thêm >> Đăng ký thương hiệu quốc tế

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan