Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng cho LG Electronics

Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng cho LG Electronics

Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng cho LG Electronics

Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng cho LG Electronics.

Với sự thành công rực rỡ chương trình Đường lên đỉnh Olympia dành cho khối THPT dưới sự tài trợ của LG Electronics Việt Nam đã thúc đẩy LG Electronics Việt Nam  mở rộng quy mô tài trợ khuyến học của mình tại Việt Nam cho học sinh,

sinh viên bằng các Cuộc thi Olymypia dành cho học sinh THCS và Olymypia dành cho sinh viên.

Cùng với việc tiến hành tiến hành các công việc chuẩn bị cho cho các chương trình mới, LG Electronics Việt Nam đã sáng tạo ra nhưng Logo mang tính biểu tượng dành cho mỗi chương trình của mình.

Được sự tin tưởng và sử dụng dịch vụ pháp lý về sử sở hữu trí tuệ của LG Electronics Việt Nam, đã tiến hành các thủ tục tư vấn và đăng ký bản quyền Logo cho LG Electronics Việt Nam. Sau quá trình đăng ký, Cục bản quyền đã cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả cho các Logo của LG Electronics Việt Nam.

Chúng tôi hi vọng cùng với những Logo mới đã được đăng ký bản quyền, LG Electronics Việt Nam sẽ tổ chức những chương trình khuyến học của mình thành công và đạt kết quả tốt đẹp, giúp những tài năng trẻ thông qua chương trình mới có thể phát huy hết khả năng của mình!

» Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật

»

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan